Preverili smo, kakšno je trenutno stanje grozdja v vinogradih Prekmurja

Zaključna škropljenja vinske trte so vinogradniki opravili že pred časom, sedaj pa ti pozorno spremljajo zorenje grozdja. Na podlagi teh podatkov se bodo odločali kdaj bo najprimernejši čas za praznik vinogradnikov in vinarjev, trgatev. Preverili smo, kakšno je trenutno stanje grozdja v vinogradih Prekmurja.
V minulem tednu, gre za zadnje podatke, se je masa 100 jagod v povprečju ranih in srednje poznih sort grozdja povečala za 15,3 g, kar je 2,2 g na dan. Sladkorna stopnja se je povprečju ranih in srednje poznih sort grozdja zvečala za 11,3 Oe. Dnevno se je povečala za 1,6 Oe na dan, pH pa se je v povprečju ranih in srednje poznih sort grozdja zvečal za 0,30, kar je 0,04 na dan. V minulem tednu so se skupne kisline v povprečju ranih in srednje poznih sort grozdja znižale za 3,99 g/l, kar je 0,57 g/l na dan.

Pri vsaki meritvi smo sledili sortam s tremi najvišjimi rezultati. Povprečna masa 100 jagod grozdja v vinorodnem okolišu Prekmurje je trenutno najvišja pri sorti muškat otonel (229,4g), sledi rumeni muškat (192,3g) in zeleni silvanec (168,5g). Najvišjo sladkorno stopnjo imajo trenutno sauvignon (77 Oe), sivi pinot (76 Oe) in chardonnay (74 Oe). In kakšne so vrednosti pH? Najvišjo vrednost ima muškat otonel (3,37), sledi mu traminec (3,26) in za slednjim rizvanec (3,07). Smo pa preverili še kiseline, ki so v dobrem tednu dni strmo padle. Stopnja kiseline je najvišja pri kernerju (12,2 g/L), sledi mu beli pinot (11,21 g/L) in za slednjim sauvignon (11,16 g/L).

Faktor zrelosti je sicer v omenjenem zadnjem merjenju pokazal, da trenutno grozdje še ni zelo dobre kakovosti, so pa dobre kakovosti trenutno sorte muškat otonel, traminec, zweigelt in sivi pinot. Preostale sorte so trenutno slabe kakovosti, kar je sicer pričakovano. Najbolje gre torej ranim sortam.