Preverili smo: Bomo od danes naprej resnično tankali občutno ceneje?

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov je vlada na minuli, 112. redni seji sprejela nov zakon z nujnimi ukrepi, ki bodo, kot so dejali, omilili posledice rasti cen. Vlada višje cene energentov naslavlja tudi z nižanjem trošarine za energente. V veljavo so nižje trošarine stopile danes. Pa bomo torej resnično rezervoarje polnili občutno ceneje?
Vlada je 29.1.2022 izdala Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente. Gre za enega od interventnih ukrepov za naslavljanje višjih cen energentov. “Z uredbo znižujemo trošarine od neosvinčenega bencina, plinskega olja za gorivo za pogonski namen, plinskega olja za gorivo za ogrevanje in zemeljskega plina za gorivo za ogrevanje. Trošarina od energentov se skladno z Zakonom o trošarinah plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon),” so sporočili iz Vlade.

Pa bomo torej resnično rezervoarje polnili ceneje? Da. Občutno? Ne. Pri povprečnem, 50-litrskem rezervoarju bomo vozniki na račun nižje trošarine prihranili 0,9 evra, v primeru nakupa kurilnega olja pa bo prihranek pri 1000 litrih znašal 78,75 evrov.

Z izdano uredbo se tako trošarina:

  • za bencine zniža s 0,37701 evra/liter na 0,35901 evra/liter oziroma za 0,018 evra/liter;
  • za plinsko olje za pogon zniža z 0,38767 evra/liter na 0,330 evra/liter oziroma za 0,0576 evra/liter;
  • za plinsko olje za gorivo za ogrevanje zniža z 0,15750 evra/liter na 0,07875 evra/liter oziroma za 0,07875 evra/liter;
  • za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje zniža z 0,0184 evra za kubični meter na 0,0092 evra za kubični meter oziroma za 0,0092 evra za kubični meter.

Polovico nižji zneski trošarine za električno energijo

Vlada je izdala Uredbo o določitvi zneska trošarine za električno energijo, ki predstavlja del ukrepov za naslavljanje višjih cen energentov. V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina za električno energijo plačuje v absolutnem znesku, ki je določena za štiri stopnje, glede na letno količino odjema električne energije. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko države.

Vlada z uredbo znižuje trošarino za električno energijo s 3,05 evra na MWh na 1,525 evra na MWh za I., II. in III. stopnjo odjema električne energije ter z 1,8 evra na MWh na 0,9 evra na MWh za IV. stopnjo odjema.

Uredba velja od danes pa do 30. aprila letos.