Prepoved uporabe igral in javnih športnih površin ter vzpostavitev kuhinje za nujne primere

Z izdanim vladnim odlokom o začasni prepovedi ponudbe gostinskih storitev, zaprtjem vzgojno-izobraževalnih zavodov in prepovedjo obiskov v domovih za starejše je oskrba s toplim obrokom za občane onemogočena.
Občina Lendava in občinski štab Civilne zaščite obveščata, da bo od ponedeljka, 23. marca 2020, za najbolj ranljivo in rizično skupino občanov tople obroke zagotavljala kuhinja Dvojezične osnovne šole II Lendava. Dostavo toplih obrokov za upravičene občane bo zagotavljal Rdeči križ Lendava – Območno združenje Lendava skupaj s prostovoljci.

Občani za pomoč lahko pokličejo na območno združenje rdečega križa (02 575 11 27 ali 041 438 726) ali na Občino Lendava v času uradnih ur, telefonska številka je 02 577 510.

Prepoved uporabe otroških igral in športnih igrišč

Občina Lendava je sprejela ukrep, ki prepoveduje uporabo igral na prostem za otroke in druga športna igrišča v občini.

Občanke in občane pozivamo, da dosledno upoštevajo ukrepe in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Posebno pozornost namenite samozaščiti in omejevanju socialnih stikov, vseh oblik druženja ali skupinskih športnih in drugih aktivnosti na prostem.