Prenovljena bosta zvonika v Pordašincih in v Dolgi vasi

Tako kot v Kamovcih, v Pincah in v Genterovcih bosta obnovljena tudi zvonika v Pordašincih na Goričkem in v Dolgi vasi. Vsi, razen tisti v Dolgi vasi, ki je zidan, so leseni in se nahajajo na dvojezičnih območjih in imajo zgodovinsko vrednost, prenavlja pa jih Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost z večinskim deležem finančnih sredstev iz sosednje Madžarske.
Večino zvonikov na narodnostno mešanem območju Prekmurja, kjer se ti tudi nahajajo, je v minulih desetletjih načel zob časa in to še posebno zato, ker so skorajda vsi leseni. V minulih letih je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) ob izdatni finančni podpori sosednje Madžarske obnovila zajetno število zvonikov. Vsi takšni objekti so sicer pod spomeniško zaščito, zato je pri obnovah bilo potrebno slediti določenim smernicam, priporočilom strokovnjakov in še čem. V minulih letih so na našem območju bili obnovljeni leseni zvoniki v Kamovcih, Genterovcih in v Pincah, sledi pa še obnova lesenega zvonika v Poradšincih na Goričkem ter zidanega v Dolgi vasi.

Ferenc Horváth, predsednik Sveta PMSNS je na minuli 9. redni seji seznanil člane Sveta o podpori Fundacije Lászla Telekija za leto 2020, ki zajema obnovo zvonika v Pordašincih in Dolgi vasi. “Projekt Flórisa Rómerja podpira projekte, ki zajemajo raziskavo, dokumentiranje in obnovo madžarskih spomenikov v Karpatskem bazenu. Izvedbo projekta je Vlada Madžarske zaupala Fundaciji Lászla Telekija. Sredstva iz tega projekta so namenjena temu, da na spomenikih opravijo dela, ki so potrebna, da se le-ti ohranijo in zaščitijo in ne, da se ti celostno obnovijo,” so sporočili iz PMSNS. S podporo Fundacije Lászla Telekija so leta 2016 obnovili zvonik v Kamovcih, leta 2019 pa v Genterovcih in Pincah. Leta 2020 Fundacija podpira obnovo zvonika v Pordašincih in Dolgi vasi, predvideni zaključek del pa je 31. maj 2021.

O obeh zvonikih sicer ni veliko podatkov. Dolgovaški zvonik stoji sredi naselja, tik ob glavni cesti. Gre za zvonik svetega Florijana, ki so ga leta 1924 zgradili na mestu nekdanjega lesenega zvonika. Obnovili so ga leta 1978. Zvonik v Pordašincih je edini verski spomenik vasice. Zgrajen je bil leta 1926, obnovljen leta 1995, leta 2004 pa tudi avtomatiziran (zvon). O pomembnosti zvonika priča tudi podatek, da so po njem poimenovali tudi lokalno kulturno in turistično društvo. Po ugotovitvah so zvoniki del madžarske kulturne dediščine. Kljub temu, da se zdijo večini prebivalcev nekaj vsakodnevnega in običajnega, pa v sebi skrivajo marsikatero zgodbo, nam še neznano, a gotovo zanimivo.