Prekmurski madžarski vaški program uspešen

Zaradi odpadlih in neizvedljivih programov ter prireditev, je svet Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti na svoji 10. redni seji dne 27. julija 2020 odločila, da bo preusmerila sredstva, dodeljena za ta namen, in jih namenila za manjše obnove v naseljih narodnostno mešanega območja Prekmurja. Najvišji znesek sredstev, ki jih je mogoče prejeti, je 4.000 evrov. S ponudbo ali predračunom podprte vloge je ocenil Svet PMSNS.
Pri vrednotenju so se uvrstila višje tista naselja, v katerih PMSNS ni podprl večje naložbe med letoma 2016 in 2020. Podpisovanje sporazumov o sodelovanju se je začelo 28. septembra za naselja I. in II. kroga. Prekmurski madžarski vaški program PMSNS podpira Sekretariat za narodno politiko Madžarske, oziroma fundacija Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kulturno društvo Solzice v Žitkovcih je iz tega naslova nabavilo 25 gasilskih garnitur v skupni vrednosti 1.975 EUR. V Lendavskih Goricah si je komisija ogledala obnovitvena dela, ki je zajemala prenovo ureditve okolice vaškega doma. Vrednost del je znašala 4.000 EUR. Kulturno društvo Sándorja Szúnyogha iz Dolnjega Lakoša je opravila posodobitev razsvetljave in obnovo odra vaško-gasilskega doma v znesku 3.900 EUR. Krajevna skupnost Čentiba je nabavila mize in stole za vaški dom, cena katerih je znašala 4.000 EUR.

Tablični računalniki dvojezičnim izobraževalnim ustanovam

V sredini meseca februarja je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost dvojezičnim izobraževalnim ustanovam, kjer poteka pouk na daljavo, predala tablične računalnike, ki so bili nabavljeni v sklopu projekta “Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem.” Namen projekta je omogočiti otrokom, ki obiskujejo izobraževalno vertikalo v madžarskem in slovenskem jeziku, kakovosten, strokovno in pedagoško usposobljen učiteljski kader ter dodatno podporo k učenju.