Prekmurski madžarski vaški program tudi v letu 2021

Zaradi odpadlih in neizvedljivih programov ter prireditev v času epidemije, je svet Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) na svoji 10. redni seji dne 27. julija 2020 odločila, da bo preusmerila sredstva, dodeljena za ta namen, in jih namenila za manjše obnove v naseljih narodnostno mešanega območja Prekmurja. Sredstva se dodeljujejo tudi v letu 2021 in kot nam je dejal po telefonu Ferenc Horváth, sledijo podpisi pogodb s še zadnjimi upravičenci.
“Program razvoja vasi PMSNS, ki se je začel leta 2020 z naslovom Prekmurski madžarski vaški program, podpira predvsem manjše investicije naselij, naseljenih z madžarsko narodno skupnostjo. V okviru programa, ki ga podpirata Sekretariat za narodno politiko Urada predsednika Vlade Madžarske in Upravljalec Sklada Gáborja Bethlena CJSC, so naselja lahko pridobila sredstva v višini največ 4.000 evrov. V okviru programa nekatera naselja izvajajo prenovo vaških in gasilskih domov, nekatera obnavljajo spomenike, drugi pa so se odločili za nakup opreme,” je zapisal Ferenc Horváth, predsednik sveta PMSNS.

PMSNS je oktobra 2020 poslal poziv v okviru Prekmurskega madžarskega vaškega programa naseljem, ki se na prvi poziv niso odzvali. Vlogo je poslalo sedem naselij. Prispevke za načrtovane investicije je Svet PMSNS odobril na svoji 11. redni seji 4. novembra 2020.

2. junija 2021 je tako sporazum o sodelovanju podpisalo šest naselij:

  • Kulturno in turistično društvo Őrség za Krplivnik,
  • Krajevna skupnost Pordašinci,
  • Krajevna skupnost Čikečka vas,
  • Krajevna skupnost Motvarjevci,
  • Krajevna skupnost Mostje–Banuta za Mostje in Banuto.

Pri vrednotenju so se uvrstila višje tista naselja, v katerih PMSNS ni podprl večje naložbe med letoma 2016 in 2020. Podpisovanje sporazumov o sodelovanju se je začelo 28. septembra 2020 za naselja I. in II. kroga. Prekmurski madžarski vaški program PMSNS podpira Sekretariat za narodno politiko Madžarske, oziroma fundacija Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.