Prekmurski madžarski vaški program: Sredstva bodo v prvo prejeli v Trimlinih, Petišovcih in Čentibi

Zaradi odpadlih in neizvedljivih programov ter prireditev, je svet Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti na svoji 10. redni seji dne 27. julija 2020 odločila, da bo preusmerila sredstva, dodeljena za ta namen, in jih namenila za manjše obnove v naseljih narodnostno mešanega območja Prekmurja. Najvišji znesek sredstev, ki jih je mogoče prejeti, je 4.000 evrov. S ponudbo ali predračunom podprte vloge je ocenil Svet PMSNS.
Pri vrednotenju so se uvrstila višje tista naselja, v katerih PMSNS ni podprl večje naložbe med letoma 2016 in 2020. Podpisovanje sporazumov o sodelovanju se je začelo 28. septembra za naselja I. in II. kroga. Pogodbo so že podpisali predsedniki krajevne skupnosti Trimlini, Turističnega in okoljevarstvenega društva Petišovci ter krajevne skupnosti Čentiba. Ostala naselja I. in II. kroga bodo sporazum o sodelovanju podpisali v začetku oktobra. Prekmurski madžarski vaški program PMSNS podpira Sekretariat za narodno politiko Madžarske, oziroma fundacija Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

FOTO: PMSNS