Preimenovanje ulice v Radencih še kar na tapeti

Sage o preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije v Radencih še ni konec. Ustavno sodišče je tokrat sprejeti Odlok o preimenovanju odpravilo, referendum pa kljub temu bo. Občina Radencev bo sicer s preimenovanjem poizkusila še enkrat. Občina Radenci ima zaradi odločbe Upravnega sodišča približno 15.000 evrov stroškov.
Ustavno sodišče je odpravilo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Radencih, ki so ga občinski svetniki sprejeli 29.12.2020. Omenjeni sporni odlok je bil razglašen in objavljen dva dni kasneje, v veljavo pa je stopil 1.1.2021. Kot je obrazložilo sodišče, je župan Občine Odranci Roman Leljak razglasil in objavil odlok pred potekom petnajstdnevnega roka od njegovega sprejetja, s čimer je občanom in občinskim svetnikom onemogočil sprožitev referendumskega postopka. Ustavno sodišče je pojasnilo, da je omenjeni občinski predpis protiustaven in nezakonit s tretjim odstavkom 46. člena Zakona o lokalni samoupravi ter posledično tudi s tretjim odstavkom 153. člena Ustave (1. točka izreka).

Omenjeno sodišče je med drugim odločilo še, da se izpodbijani odlok odpravi in da se občanom omogoči, da se jim vrnejo vsi stroški, ki so ga imeli s “protiustavnim in nezakonitim postopkom preimenovanja imena ulice.” Sprejet odlok je Ustavno sodišče torej odpravilo, Ceste osamosvojitve Slovenije v Radencih sedaj torej ni. A referendum že poteka. Odvija se glasovanje po pošti, referendum na običajni način pa bo izveden 13.6., v kolikor se ne bodo zgodile kakšne spremembe, saj je pobudnike referenduma odločitev Ustavnega sodišča presenetila. Ustavno sodišče je tudi zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti vsebine zahteve za razpis referenduma, ki jo je vložil župan.

Občina bo poizkusila še enkrat

“Iz Odločbe Ustavnega sodišča je razbrati, da je Občina Radenci vse postopke izpeljala pravilno, pomanjkljivost naj bi bila podana zgolj glede petnajstdnevnega roka, preden je predpis bil objavljen. Ugotavljamo, da je to relativno novo stališče Ustavnega sodišča, ki se v praksi še ni izpostavilo in bo po naši oceni imelo pomembne posledice za delovanje občin, saj pomeni, da dejansko nobenega predpisa ni mogoče objaviti pred pretekom petnajstih dni, ko je sprejet predpis na seji občinskega sveta. Navedeno bo dodatno zavlačevalo postopke v občinah, dodatno zbirokratiziralo sistem poslovanja občin in občine ne bodo mogle slediti hitrim gospodarskim spremembam.

Kot župan občine Radenci bom Občinskemu svetu Občine Radenci na redni seji, ki bo sklicana za 29. junij 2021, predlagal ponovno sprejetje spremembe Odloka, po katerem se bo Titova cesta preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije, začel pa bo veljati petnajst dni po objavi v uradnem glasilu. Na ta način bomo v celoti spoštovali odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Ustavno sodišče nas v drugi točki predmetne Ustavne odločbe tudi poziva, da se do drugačne ureditve za poimenovanje uporablja stari Odlok. Ta poziv Ustavnega sodišča ni mogoče razumeti drugače, kot da postopamo, kot smo zgoraj navedli,” je v izjavi za javnost sporočil župan Roman Leljak.

Župan med drugim spomni na leto 2011, ko je Ustavno sodišče Republike Slovenije sprejelo odločitev, da je oseba Josip Broz Tito tudi simbol masovnih zločinov proti človečnosti, ki je prizadela človekovo dostojanstvo žrtev in njihovih bližnjih potomcev ter vsakega z občutkom minimuma morale in odgovornosti do sočloveka. “V primeru, da bodo občani ponovno vložili zahtevo za izvedbo referenduma, pa bo Ustavno sodišče moralo tudi vsebinsko odločiti v smeri odklonilnega ločenega mnenja sodnika dr. dr. Klemna Jakliča in presoditi, ali ime Titova cesta lahko sploh obstaja,” je zapisal Leljak v zvezi z odločitvijo sodišča iz leta 2011.