Pregled leta 2019: V Lendavi je bilo za kar 7-krat več cvetnega prahu ambrozije kot na merilnih postajah v Mariboru in Ljubljani

Monitoring cvetnega prahu je po sporazumu med NLZOH in Občino Lendava potekal od 1. 1. do 31. 12. 2019. V članku spodaj so povzete vse pomembne številke lanske sezone alergikov. Vzorčevalnik Hirstovega tipa je postavljen na strešni terasi stanovanjskega bloka Trg ljudske pravice 11, ki nam je čez celotno leto dajal koristne informacije, rezultati meritev pa veljajo za 30 kilometrov zračne razdalje od merilnika.
V sezoni 2019 je bil na merilni postaji Lendava prepoznan cvetni prah 55 različnih skupin rastlin. Pozornost Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je bila usmerjena na cvetni prah najpomembnejših vrst rastlin po priporočilih ECACI (European Congress of Allergology and Clinical Immunology, 1995) in izvirnega članka (Senzibilizacija z inhalatornimi alergeni pri bolnikih s simptomi alergijske bolezni dihalnih poti v Sloveniji; Zidarn, 2013). Zahtevan minimalni izbor rastlin: jelša, leska, cipresovke/tisovke, breza, trave, oljka, koprivovke, pelin, ambrozija. Nadaljni priporočeni izbor: jesen, platana, bor, hrast, pravi kostanj, kislica, trpotec, metlikovke/amarantovke.

Obremenitev zraka s cvetnim prahom različnih vrst rastlin se iz leta v leto spreminja zaradi vremenskih razmer pred in med sezono sproščanja cvetnega prahu in fizioloških lastnosti rastlin. Dolžina sezone nekaterih zgodaj cvetočih vrst se med leti zelo razlikuje, sezoni leske in jelše se lahko začneta že zgodaj v januarju. Zgodnji sezoni lahko sledi prekinitev s snegom in nizkimi temperaturami, cvetni prah se začne ponovno sproščati v ugodnih temperaturnih razmerah, najvišja dnevna temperatura mora presegati 5⁰C.

Zelo raznolika je na primer kategorija trav, cvetni prah se pojavlja od pomladi do jeseni. Po morfoloških znakih je cvetni prah cipresovk in tise podoben, zato ga uvrstimo v enotno kategorijo cipresovke/tisovke, v koledarju označeno s Cipr.Tis. Za nekatere vrste cvetnega prahu je značilna relativno kratka sezona, glavnino cvetnega prahu breze običajno zabeležimo že v treh do štirih tednih.

Cvetni prah dreves

Sezona alergenega cvetnega prahu se je v letu 2019 začela v prvih dneh februarja s cvetnim prahom leske, v sredini meseca je sezono začela tudi jelša. Cvetenje jelše je bilo obilno, sproščanje cvetnega prahu je bilo primerljivo s sezono 2018. Cvetni prah obeh vrst se je pojavljal do prve polovice marca. Zadnje dni februarja se je začela tudi sezona cipresovk in tisovk, glavnina je potekala v marcu, ko je cvetela tisa.

Sezona breze se je začela 24. marca, teden dni prej kot v letu 2018. V zadnjih dneh marca so bile zabeležene visoke dnevne obremenitve, ki so se nadaljevale do druge tretjine aprila. V času cvetenja breze se je sproščal tudi cvetni prah iz družin bukovk (bukev, hrast) in gabrovk (beli in črni gaber), ki vsebuje alergene sorodne brezi, med njimi so možne navzkrižne reakcije, kar dodatno oteži sezono senenega nahoda. V aprilu je bil v zraku prisoten še cvetni prah jesena, platane, vrbe in oreha.

Sezona jesena in bukve je bila letos skromna, sezona ostalih vrst je bila povprečna. V maju so zabeležili večje količine cvetnega prahu bora, v manjših količinah se je pojavljal tudi cvetni prah smreke in jelke, cvetni prah iglavcev le redko povzroča težave z zdravjem. Sezono pojavljanja cvetnega prahu dreves je zaključil pravi kostanj v prvih dneh julija, cvetni prah vsebuje alergene sorodne brezi. Kot zanimivost lahko omenimo, da so v juniju opazili cvetni prah oljke v manjših količinah. Pojavljal se je tri dni, ko je zaradi posebnih meteoroloških pogojev potoval iz sredozemskega območja. Podobne dogodke smo v istem časovnem obdobju zabeležili tudi v Mariboru in Ljubljani.

Sezona cvetnega prahu trav

Sezona cvetnega prahu trav se je začela v zadnjih dneh aprila in zaključila v septembru. Letni seštevek je bil za 16% manjši kot v letu 2018. Najvišje dnevne obremenitve so bile zabeležene ob koncu maja in v juniju, nato so padle na nizko do srednje visoko vrednost. V zadnjih dneh aprila se je začela tudi sezona trpotca in kislice, ki je trajala čez poletje. Dnevne obremenitve s trpotcem so bile nizke in so le redko dosegale srednje visoko vrednost. Cvetnega prahu kislice je bilo zelo malo, le občasno so se pojavljala posamezna zrna.

Konec aprila se je začela tudi sezona koprivovk, glavnina sezone je potekala v poletnih mesecih od junija do avgusta, podobno kot v letu 2018. Cvetni prah so beležili še ves september, vendar je v drugi polovici meseca obremenitev padla na nizke dnevne vrednosti. Sezona cvetnega prahu je v Lendavi izstopala po visokem mesečnem seštevku v juliju, avgustu in septembru v primerjavi s podatki iz merilnih postaj v Mariboru in Ljubljani. V juliju je bil seštevek višji predvsem na račun koprivovk, v avgustu in septembru pa je poleg koprivovk veliko cvetnega prahu prispevala ambrozija.

Sezona cvetnega prahu ambrozije

Poletni in jesenski čas sta zaznamovala ambrozija in pelin, vrsti z visokim alergenim potencialom. Prisoten je bil tudi cvetni prah metilkovk in amarantovk, obremenitve so bile nizke. Cvetni prah pelina se je začel pojavljati v drugi polovici julija, beležili smo nizke obremenitve, le trikrat v sezoni je obremenitev dosegla srednje visoko vrednost, sezona se je zaključila v septembru.

Sezona cvetnega prahu ambrozije se je začela 4. avgusta in je trajala do 9. oktobra, skupaj 67 dni. Sezona je bila za 15 dni krajša kot v letu 2018, letni seštevek je bil nižji kot v letu 2017 in 2018 (Preglednica 1). V Lendavi je bilo letos za 7-krat več cvetnega prahu ambrozije kot na merilnih postajah v Mariboru in Ljubljani. Zabeležili so 44 dni s povprečno dnevno obremenitvijo 20 in več zrni, ki lahko pri večini izzove simptome bolezni. Najvišja povprečna dnevna obremenitev (637 zrn/m³ zraka) je bila izmerjena 30. avgusta.

Zaključki

– Sezona pojavljanja alergenega cvetnega prahu se je začela v prvih dneh februarja s cvetnim prahom leske, mesec dni kasneje kot v 2018. Sezona se je zaključila z ambrozijo v prvi dekadi oktobra.
– Sezona breze se je začela teden dni prej kot v letu 2018, visoke dnevne obremenitve so se pojavile že v zadnjih dneh marca.
– Najvišje dnevne obremenitve s cvetnim prahom trav so bile zabeležene v prvem tednu junija, v letu 2018
se je višek sezone pojavil že v sredini maja.
– Sezona cvetnega prahu ambrozije je trajala 67 dni in je bila za 15 dni krajša kot leta 2018. Zabeležili smo 44 dni z dnevnimi obremenitvami 20 in več zrni, zelo visoke obremenitve (nad 100 zrn/m³ zraka) so trajale od 10. avgusta do 10. septembra.