Predstavniki gasilcev in gasilskih društev z območja občine Lendava na ponovoletnem sprejemu pri županu

Župan Občine Lendava je na ponovoletnem sprejemu gostil predsednika in poveljnika Gasilske zveze Lendava, poveljnika Gasilskega poveljstva občine, predsednike in poveljnike prostovoljnih gasilskih društev občine Lendava, štab civilne zaščite Občine Lendava, predsedstvo Območnega združenja rdečega križa Lendava ter predstavnike Poklicne industrijske gasilske enota Nafta.
V prostorih restavracije Krona je župan Občine Lendava predvčerajšnjim gostil predstavnike gasilcev in gasilskih društev, vodstvo lendavske izpostave civilne zašščite ter Rdečega križa. Po novoletnem voščilu župana, je ta poudaril pomembnost in nepogrešljivost organizacija kot so Civilna zaščite in reševalne službe, kamor spadajo gasilska društva in organizacije Rdečega križa, pri spopadanju z vsemi vrstami nesreč in katastrof. “Nesebična pomoč pripadnikov vašega dela je v najtežjih trenutkih neprecenljiva, saj ljudem v težkih okoliščinah nudite pomoč in solidarnost ter jim zagotavljate občutek varnosti, za kar smo vam iz srca hvaležni,” je bilo moč slišati.

Gasilska zveza Lendava ima skupno 1.047 registriranih članov

Ob tej priložnosti je župan povedal, da bo Občina kljub vsem težavam pri pridobivanju sredstev z Ministrstva za obrambo pri nabavi opreme za Center za zaščito in reševanje Lendava, poskušala čim prej vzpostavila pogoje za delovanje Centra. V občini Lendava v sklopu Gasilske zveze Lendava deluje 14 prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo skupaj 1.047 registriranih članov, od tega je 309 mlajših od 30 let. Pri tem velja omeniti, da je v preteklem letu Občina Lendava odlično sodelovala z Rdečim križem, s katerim je skupaj iskala in tudi našla rešitve za nekaj težkih socialnih stisk.

Enote Civilne zaščite so namensko organizirane kot del sistema za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih ter drugih nesreč. Civilna zaščita ima zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Sistem zaščite in reševanja ima dolgo tradicijo, je zanesljiv in deluje takrat, ko je najbolj potrebno.

Vir: Občina Lendava