Predstavitev liste Igorja Kolenka

Lista Igorja Kolenka je lista po meri občana. Pri njeni sestavi so bili mnenja, da o zadevah, ki se tičejo občanov, morajo odločati občani sami. Zanima nas človek! Občan!
S svojimi potrebami, zahtevami, življenjskim slogom, pogledi. Občani nas spodbujajo, hvalijo, grajajo, nam dajejo in od nas zahtevajo. Tega bi se morali zavedati vsi akterji na političnem odru. Zavedamo se, da je veliko lažje obljubiti, kakor realizirati. Da je včasih težko preiti od besed k dejanjem. Da je težko pridobiti zaupanje ljudi.

V preteklih desetih letih smo s svojim delom, čeprav nismo bili del politike, dokazali, da se s slogo, zaupanjem in jasno vizijo lahko uresničijo zastavljeni cilji. Ker pa je včasih od ideje do cilja pot zelo zavita, smatramo, da nam bo članstvo v Občinskem svetu prineslo potrebno bližnjico. Da bomo lažje sprožili naše in vaše pobude, lažje umestili ideje, hitreje prenesli zamisli v projekt in zagotovili vse ustrezno za hitro in učinkovito realizacijo naštetega!

Naš program je realen in uresničljiv v vsakem segmentu.  Zavzemali se bomo za:

 • Odprtost in dostopnost javnih podjetij, vseh občinskih institucij in dostopnost župana.
 • Celovit razvoj mesta s poudarkom na urejenosti stanovanjskih sosesk.
 • Enakomeren in usklajen razvoj krajevnih skupnosti in javne vaške infrastrukture.
 • Razgibano in kvalitetno družabno življenje v mestu in vaseh.
 • Razvoj in ohranjanje tradicionalnih športnih panog in kulturnih prireditev.
 • Oživljanje vrtnarjenja in kmetijsko samooskrbo v gospodinjstvih.
 • Trajnostni turizem s poudarkom na vinogradništvu in kulinariki.
 • Spodbujanje rekreacije občanov vseh starosti in izgradnjo kolesarskih stez.
 • Selekcioniranje prioritet zastavljenih projektov glede na dejanske potrebe in finančne zmožnosti občine.
 • Večje izkoriščanje projektnih sredstev EU in izdelavo projektov na zalogo.
 • Izgradnjo optičnega omrežja in zmanjševanje tehnološke zaostalosti občine.
 • Spodbujanje gospodarskih naložb in vseh segmentov tehnološkega razvoja.
 • Izgradnjo bivalnih enot za socialno šibke.

Zakaj voliti našo listo?

 • Ker presegamo nazore in pragove političnih strank.
 • Ker spoštujemo in upoštevamo drugačno mnenje.
 • Ker smo pogumni, vestni, delovni, zagnani, preudarni in odgovorni.
 • Ker dogovorjeno zmeraj uresničimo.
 • Ker delamo na podlagi analiz in potreb občanov.
 • Ker smo s svojim delom, znanjem in zaupanjem občanov vplivali na spremembo videza stanovanjskih sosesk v Lendavi in dvignili nominalno vrednost njihovih nepremičnin.
 • Ker zagovarjamo ekološke, trajnostne, obnovljive in cenejše vire energije.
 • Ker se zavzemamo za neokrnjeno naravo, biodiverziteto, ohranjanje gozdov, mokrišč in reke Mure.
 • Ker čutimo potrebo po gospodarskem razvoju in večjem vlaganju, vendar ne na račun ekološko spornih projektov.
 • Ker želimo večja podjetja nagovoriti k večji družbeni odgovornosti.

Naša lista: Igor Kolenko, 1965, Mihela Balažek, 1974, Andrej Matjašec, 1968, Ines Horvat, 1986, Ivan Vinko, 1956, Angela Karakatič, 1944 in Dejan Tominc, 1974

Naročnik oglasa je Lista Igor Kolenko