Predstavitev čezmejnega turističnega produkta “Doživite čezmejne grajske skrivnosti”

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan sodeluje v projektu Living castles, Mreža »živih« gradov kot oblika trajnostnega turizma za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine kot projektni partner. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška.
Z izvajanjem projekta so pričeli s 1. oktobrom 2018 in traja do 30. septembra 2021. V projektu sodeluje 8 partnerjev: Međimursko veleučilište v Čakovcu kot vodilni partner in projektni partnerji Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Gradski muzej Varaždin, Muzej Međimurja Čakovec, Muzeji Hrvatskog Zagorja in Proteus d.o.o. V mrežo »živih« gradov pa so vključeni naslednji gradovi in dvorci: Dvorec Rakičan, Ptujski grad, Celjski grad, Stari grad Varaždin, Stari grad Čakovec, Dvor Veliki Tabor in Dvorec Oršić v Gornji Stubici.

“V projektu smo oblikovali skupno blagovno znamko zveze gradov in dvorcev in čezmejni turistični produkt Doživite čezmejne grajske skrivnosti ter turistično ponudbo, oblikovano za tri ciljne skupine: družine, kulturni turisti in skupine. Turistični produkt v obliki e-brošure je dosegljiv na spletni strani projekta ter na spletnih straneh posameznih partnerjev. Produkt je oblikovan tako, da turista v treh dneh popelje po vseh gradovih in dvorcih mreže Living castles, prav tako pa mu ponudi zanimiva doživetja v gradovih in dvorcih ter njihovi okolici.

V produkt je vključena tudi nova ponudba, razvita v sklopu projekta. Le ta vsebuje nove IKT vsebine, zanimive delavnice in dogodke. Turist pa lahko gradove in dvorce obišče tudi po svoji poti, pri čem si lahko pomaga z ilustriranim zemljevidom Living castles. Poseben poudarek smo v okviru projekta namenili čezmejni doživljajski družinski ponudbi, ki je še posebej pomembna za vse gradove in dvorce vključene v mrežo »živih« gradov. Za otroke z družinami smo pripravili prav poseben izziv: ko bodo obiskali vseh sedem gradov in zbrali vse dele otroške sestavljanke, bodo v dar prejeli brezplačno plišasto igračko, dobrega grajskega duhca, v spomin na grajske pustolovščine,” so sporočili.