Predstavili rezultate ob zaključku projekta Kolesarska pot Evropska Amazonka

Ob zaključku projekta Kolesarska pot Evropska Amazonka (Amazon of Europe Bike Trail) je v Moravskih Toplicah potekala zaključna konferenca. Gostila jo je Občina Velika Polana, ki je eden izmed projektnih partnerjev. Na novinarski konferenci so skupaj s preostalimi projektnimi partnerji predstavili rezultate projekta.
Turistični produkt, ki spodbuja lokalno gospodarstvo in ohranjanje narave

Kolesarska pot Evropska Amazonka povezuje pet držav v enoten model za trajnostni gospodarski razvoj regije in hkratno ohranjanje naravne dediščine. Rezultat mednarodnega projekta  je edinstven trajnostni turistični produkt, ki spodbuja lokalno gospodarstvo in ohranjanje narave. Projekt je med seboj povezal različne zainteresirane institucije, kot so turistične organizacije, ponudnike storitev, občine, regije, nevladne organizacije in zavarovana območja, z namenom ustvariti nove priložnosti za regijo in lokalne skupnosti.

“Turizem in turisti ne poznajo meja, ampak iščejo pristno doživetje in izkušnjo. Kolesarska pot Evropska Amazonka je projekt, kjer se ne oziramo na meje, ampak povezujemo naravno in kulturno dediščino, ljudi, običaje, lokalno kulinariko … in to skozi izbrane pakete turističnih doživetij ponujamo turistom,” pravijo na Občini Velika Polana, ki je eden izmed 15 projektnih partnerjev.

Kolesarjenje za naravo

Celotno 5-državno UNESCO Biosferno območje Mura-Drava-Donava obsega 1 milijon hektarjev izjemnih naravnih in kulturnih krajin ter je področje biotske raznovrstnosti in redkih naravnih habitatov – poplavnih gozdov, gramoznic in prodišč ter mokrišč. Projekt s programom “Kolesarite za naravo”, ki pomaga financirati projekte varstva narave v regiji, prispeva k zaščiti pokrajine ob rekah Muri, Dravi in Donavi. Območje prav tako ponuja vrsto naravnih in kulturnih znamenitosti ter možnosti za različne prostočasne dejavnosti, zaradi česar je odlična destinacija za vse ljubitelje narave.

“S projektom želimo povečati atraktivnost, prepoznavnost ter privlačnost občine in regije, povečati kakovost življenja posameznika in skupnosti ter navsezadnje spodbujati k trajnostnemu načinu življenja,” še dodajajo na Občini Velika Polana. 

Sodelovanje 15 partnerjev iz petih držav

Projekt se je začel 1. junija 2018 in bo trajal do 31. oktobra 2021. Ob zaključku projekta je v Moravskih Toplicah potekala zaključna konferenca, na novinarski konferenci pa je Občina Velika Polana skupaj s projektnimi partnerji predstavila rezultate projekta širši javnosti. Projekt Kolesarska pot Evropska Amazonka je sofinanciran iz transnacionalnega programa Evropske unije Interreg Podonavje. V projektu vrednem 3,3 milijona evrov sodeluje 15 projektnih partnerjev iz petih držav – Avstrije, Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Srbije.

Več informacij o Kolesarski poti Evropska Amazonka in doživetjih ob njej najdete na spletni strani. Za lažje kolesarjenje so na voljo tudi mobilna aplikacija ter vodnik in zemljevid.

Daljinska Kolesarska pot Evropska Amazonka (Amazon of Europe Bike Trail) je dolga več kot 1.250 km in razdeljena na 27 etap ter poteka od Cmureka v Avstriji do Mohača na Madžarskem (severna etapa poti) in Somborja v Srbiji (južna etapa poti). Ponuja izjemno priložnost, da odkrijete območja edinstvenih habitatov UNESCO Biosfernega območja Mura-Drava-Donava, ki je prvo na svetu, ki se razteza skozi 5 držav – Avstrijo, Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško in Srbijo in je bilo 15. septembra 2021 potrjeno s strani UNESCA.