Predstavili prostor za Coworking

Na sedežu Zavoda za turizem in razvoj Lendava so pripravili predstavitev Coworking prostora Murania, ki je namenjen podjetnikom različnih profilov in izobrazb, ki preko skupnega dela, povezovanja in sodelovanja lahko pridejo do novih idej in izzivov. Sledimo namreč trendu v zadnjih nekaj letih, kjer se v svetu v t. i. skupnih prostorih – coworkingu, srečujejo ljudje, ki se sicer morda ne bi.

Direktor zavoda Romeo Varga je obenem predstavil tudi projekt sodelovanja s študenti, ki so preko enotedenske prakse spoznavali lokalna podjetja in si nabirali novih znanj ter predvsem vzpostavljali stike s podjetji; osem študentov je tako delovalo v sedmih podjetjih. “Prizadevali si bomo, da bo ta projekt stalen in ga bomo izvajali skozi vse leto ter s tem pripomogli podjetjem, da najdejo ustrezne kadre. Izboljšati je potrebno demografsko sliko okolja v katerem živimo, sodelovati s študenti in novimi (mladimi) podjetniki ter domače študente ki študirajo v tujini, povezati z domačimi podjetji,” pravi Varga.

Poslanstvo javnega zavoda je tudi spodbujanje podjetništva na način vzpostavitve skupnosti, torej coworkinga (sodela), pri čemer javni zavod lahko pomaga s pridobivanjem sredstev na različnih razpisih, sodelovanjem s podjetji in spodbujanjem socialnega podjetništva in zadružništva.

Na predstavitvi sta svoje poglede na coworking predstavila Jose Antonio Morales iz Aurore Coworking in Kristijan Pukšič, solastnik podjetja Reveel Technologies s sedežem v ZDA; preko videopovezave pa je svoje izkušnje delil Nino Kutnjak, Lendavčan iz Zef studia, ki še vedno deluje v ljubljanskem coworking prostoru.

Jose Antonio Morales iz Aurore Coworking: “Prvo je potrebno vedeti, kaj sploh coworking je. Coworking ni “biznis.” Je omogočanje ljudem da rastejo in da z njimi raste njihov posel. Je temelj za zdravo začetno poslovno okolje. Coworkingi so postali pospeševalniki posla pri čemer gre za povezavo z drugimi podjetji oz. podjetniki. Gre za prostore, kjer delimo in združujemo znanje. Coworking združuje osebe, ki imajo idejo ali produkt in ga ne vejo ali ga težko plasirajo na tržišče.”

Morales je med drugim dejal, da slovenska kultura ne pozna tovrstnega sodelovanja, ali celo sodelovanja na sploh, zelo drugače pa je denimo pri Avstrijcih. Povedal je še, da so prav coworking Murania lahko vrata za sodelovanje s sosednjo Madžarsko, saj med državama trenutno ni tovrstnega sodelovanja.

Glavna prednost takega načina delovanja je v združevanju ljudi, ki se lahko v takšnih prostorih srečujejo, sodelujejo, si pomagajo ali pa preprosto sedijo drug poleg drugega in delajo na svojih projektih. Prednost je lahko tudi v širjenju družbenega in poslovnega omrežja, večji produktivnosti, samozavesti, pridobljenih novih veščinah, pa tudi v večji sproščenosti.

Kristijan Pukšič, solastnik podjetja Reveel Technologies s sedežem v ZDA: “Leta 2012 smo ustanovili podjetje s pdoročja nagradnih iger, a smo ga že čez dve leti bili primorani zapreti. Kasneje smo odprli novo podjetje Reveel it, bili čez čas izbrani in sprejeti v najboljši pospeševalnik v Ameriki. Imamo tudi kar nekaj vlagateljev.”

Kako deluje coworking in kaj je njegov namen, pa boste lahko podrobneje izvedeli na delavnici, ki jo pripravljajo konec januarja prihodnje leto v Coworking prostoru Murania.

coworkingmurania1