Predstavili projekt Ustvarjam za zagon KulturniK!

Včeraj popoldne je Hrvaško kulturno društvo Pomurje iz Lendave v medetaži hotela Lipa v Lendavi predstavilo projekt “Ustvarjam za zagon KulturniK!” Skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 83.000 evrov, projektni partnerji pa so Zveza hrvaških društev v Sloveniji in Kulturno društvo Zala György Pince. Trajanje projekta je od avgusta 2016 do julija 2017.

Ustvarjam za zagon KulturniK! Je operacija, ki bo s svojimi aktivnostmi prispevala k predstavitvi kulture pripadnikov hrvaške in madžarske manjšine v slovenskem javnem prostoru. “Naš namen je razvijati ustvarjalnost in izobraziti pripradnike manjšin na področju medijev in avdiovizualne umetnosti.” Projekt direktno rešuje problematiko hrvaške manjšine, ki se zaradi neurejenega ustavnopravnega položaja bori s pomanjkanjem virov za delo, zato ne prispeva k zadostnemu prenosu kulturnih dobrin in ni sposobna izboljšati medijske prepoznavnosti. Partnerji madžarske manjšinske skupnosti bodo v pomoč z modelom dobrih praks, vsi skupaj pa bomo oblikovali inovativni model sodelovanja v slovenskem kulturnem prostoru.

Specifični cilji operacije

– Zaposliti pripradnika ranljive skupine, s tem doseči primerno socialno vključenost in vzpostavitev profesionalnega delovanja hrvaške manjšine na področju kulturnega udejstvovanja v slovenskem javnem prostoru
– Izvesti usposabljanje za pripradnike hrvaške, madžarske in druge ranljive družbene skupine na področju medijev in avdiovizualnih umetnosti, za pridobitev specifičnih znanj in medkulturnih kompetenc, s tem doseči večjo socialno vključenost kot večjo medijsko zastopanost naših kulturnih vsebin v bližnji prihodnosti
– Vključiti vrednosti medkulturnosti v procese usposabljanja in izobraževanja s ciljem razvijanja modelov komunikacije, izmenjav izkušenj, skupnega razvijanja manjšinskih vsebin in pobud ter tehnik in metod za državljanski razvoj
– Vzpostaviti strukturirani dialog, ki obsega različne kulturne institucije kulturne in ustvarjalne delavce, pripradnike manjšinskih skupnosti za udejanjanje načela enakosti

Tehnične specifikacije operacije

“Operacijo Ustvarjam za zagon, KulturniK! sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.”

HKD Pomurje deluje v Lendavi že od leta 2005. in je v tem času postalo eno najbolj aktivnih društev tega območja. HKD Pomurje na letni ravni organizira različne kulturne dogodke, med drugim pa ima več sekciji: tamburaško, folklorno, ročna dela, radiestezijsko, in novinarsko.

img38821

 • madžarka

  tudi tu se bo začelo pranje denarja

 • leopard

  Ko ne moreš nikjer uspeti, si izmisliš neki kvazi zavod in začneš biti ranljiv. In na račun tistih, ki so nekaj ustvarili s svojimi rokami, bluziš v nedogled in postajaš vedno bolj jokec in ranljivec. Tako, da ja, madžarka, imaš popolnoma prav.

  • madžarka

   imam občutek, da je naš šerif njihovega vodjo-svojega “zvestega” prijatelja uporabil, da bi drug drugemu delala “uslugo”

 • Evropejec

  83.000 EUR… direktno rešuje problematiko hrvaške manjšine… razvijati ustvarjalnost… preprečevanje zdrsa v revščino… razvijanje modelov komunikacije… ranljive družbene skupine… zmanjševanje neenakosti v zdravju… skupno razvijanje manjšinskih vsebin, pobud, tehnik in metod za državljanski ravoj…
  Pa kaj so ovi v Bruslju in Ljubljani total nori ali imajo nas za bedake? Kakšno razmetavanje denarja, pa to ne moreš verjeti! Večjo glupost oddaš na evropski razpis, bolj uspešen si. Evrope je definitivno konec, vodijo jo izdajalci in idioti.