Predsednik Državnega zbora sprejel predstavnika Zveze hrvaških društev v Sloveniji, Lendavčana Đanina Kutnjaka

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je minuli ponedeljek v Državnem zboru sprejel predstavnika Zveze hrvaških društev v Sloveniji, predsednika in podpredsednika društva Đanina Kutnjaka in Stjepana Šimunića.
Predstavnika Zveze hrvaških društev sta predsedniku Zorčiču predstavila pobudo za urejanje in izboljšanje položaja hrvaške narodne skupnosti v Sloveniji. Društva si prizadevajo z bogatim kulturnim in umetniškim delovanjem prispevati k ohranjanju nacionalnih kulturnih vrednot in ohranjanju številčnosti hrvaške skupnosti v Sloveniji, sta povedala predstavnika. Zgodovinske, kulturne, družinske in medčloveške vezi med obema narodoma pa po mnenju obeh predstavnikov predstavljajo most sodelovanja, kar se je izkazalo tudi ob nedavnem potresu v Petrinji.

Predsednik Igor Zorčič je v pogovoru izpostavil z veliko večino sprejeto Deklaracijo o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki v enem od svojih točk poudarja stalno skrb za ustvarjanje možnosti ohranjanja in razvoja identitete narodnih skupnosti. Tudi dosledno izvajanje slednjega je po mnenju predsednika Zorčiča podlaga za zagotavljanje pravic in izboljšanje položaja društev. Predsednik je ob tem predlagal, da z navedeno tematiko Zveza hrvaških društev seznani tudi poslanske skupine.

Foto: Matija Sušnik