Predsednik Državnega sveta z delegacijo v Murski Soboti

Murskosoboški župan Aleksander Jevšek je včeraj v svojem kabinetu sprejel predsednika Državnega sveta Mitjo Bervarja, ki so ga spremljali podpredsednik Državnega sveta Branko Šumenjak, sekretar državnega sveta Marjan Maučec  in državni svetnik Alojz Glavač.

Murskosoboški župan Jevšek je predsedniku Državnega sveta predstavil mestno občino in njeno vlogo v regiji ter projekte, načrte in izzive, s  katerimi se soočajo. Z izkušnjo, ki si jo je pridobil kot predsedujoči Skupnost občin Slovenije ter kot član Odbora regij zmeraj znova ugotavlja, da je položaj občin v Sloveniji žal bistveno bolj zapostavljen kot drugje v Evropi. Ob tem je izpostavil financiranje občin, saj država na občine prelaga vse več obveznosti, hkrati pa niža povprečnine, kar konkretno v primeru Mestne občine Murska Sobota v tem trenutku predstavlja skoraj 2 milijonski primanjkljaj v proračunu. Tamkajšnji župan je izpostavil tudi pripravo strategije lokalne samouprave, ki ima veliko pomanjkljivosti . V pogovoru so se dotaknili tudi romske problematike.

Predsednik Državnega sveta Bervar je med drugim povedal, da skupaj s svojimi sodelavci obiskuje slovenske občine in skuša pomagati preko svojih pristojnosti in zastopati interese civilne družbe. Ob tem je poudaril, da je Državni svet drugi dom slovenskega parlamenta, v katerem so za razliko od Državnega zbora zastopani tudi župani. Zastopnik lokalnih interesov za naše območje je tako državni svetnik Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice, ki je izpostavil potrebo po koreniti spremembi ustavnega ustroja. Bervar je povedal, da se v Državnem svetu s problematiko druge ravni samouprave aktivno ukvarjajo že več let, meni pa, da bi predlog moral nastati »od spodaj navzgor«, tako kot je bila tudi pripravljena Trajnostna urbana strategija Mestne občine Murska Sobota, ki jo je predstavil tamkajšnji župan Jevšek.