Predpraznični nakupi: Če se izkaže, da ima izdelek napako, lahko pravice uveljavljate dve leti po nakupu

Evropski potrošniški center Slovenija je med 16. oktobrom in 16. novembrom 2017 organiziral izvajanje nagradne ankete »Izdelek z napako – moje pravice?«, v kateri jih je zanimalo, kako dobro potrošniki poznajo svoje pravice na področju garancij in jamstev ter kakšne so njihove izkušnje pri uveljavljanju zahtevkov v primeru napak na izdelkih.
Na anketo se je odzvalo 4.572 potrošnikov. 86% sodelujočih je odgovorilo, da so v preteklosti že kupili  izdelek z napako,  le 14% pa jih je vedelo, da je prodajalec za napake na izdelku odgovoren dve leti po nakupu. Odgovori so pokazali, da je pri uveljavljanju pravic zaradi napake na izdelku več kot polovica anketirancev  naletela na težave, ker prodajalec npr. ni priznaval napake oz. je  odgovornost za napake prelagal na potrošnika, ali pa je reševanje zahtevka in odpravljanje napake trajalo predolgo, in podobno. Pokazalo se je tudi, da tri četrtine anketirancev ne razlikuje oz. le deloma razlikuje med pojmi obvezna garancija, prostovoljna garancija, odgovornost prodajalca za stvarne napake in dodatno jamstvo. Posledica tega je, da so potrošniki manj prepričljivi pri uveljavljanju svojih pravic in sprejemajo odločitve, ki niso optimalne.

Pristojno ministrstvo namerava v okviru prenove Zakona o varstvu potrošnikov (predlog je bil avgusta v javni obravnavi) preglednejše urediti tudi določbe o garancijah in jamstvih z namenom učinkovitejšega uveljavljanja pravic potrošnikov na tem področju.

Glede na to, da se nahajamo v mesecu decembru, ko je po podatkih SURS opravljenih največ nakupov (prodaja v trgovinah je bila lanskega decembra za 17,3% višja glede na povprečno mesečno prodajo v preteklem letu), bi radi spomnili na nekatere zakonske pravice, ki jih imajo potrošniki v primeru izdelka z napako.

Stvarna napaka ali garancija?

V primeru, da izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali pa posebno rabo, za katero je bil kupljen ali  če nima lastnosti in odlik, ki so bile dogovorjene, imajo potrošniki pravice, ki jih lahko uveljavljajo 2 leti od nakupa (stvarna napaka). Obdobje je enako, ne glede na to, ali je bil izdelek kupljen pri slovenskem prodajalcu ali pri prodajalcu, ki ima sedež v drugi državi Evropske unije, v poslovnih prostorih prodajalca ali s pomočjo sredstev komuniciranja na daljavo (npr. po spletu). Do razlik med državami prihaja pri zahtevkih, ki so potrošnikom na razpolago. V Sloveniji lahko potrošnik zahteva odpravo napake ali vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska, medtem ko v večini drugih držav EU velja hierarhija uveljavljanja zahtevkov. To pomeni, da lahko potrošnik najprej zahteva popravilo ali zamenjavo izdelka, šele če to ni mogoče ali pa je nesorazmerno, lahko zahteva vračilo kupnine. Pomembno je, da potrošnik prodajalca obvesti o napaki najkasneje v dveh mesecih po tem, ko odkrije napako in mu omogoči, da izdelek pregleda. To velja tudi, če gre za nakup izven Slovenije. Potrošnik, ki kupi blago prek spleta pri tujem prodajalcu mora računati na to, da ga bo moral v primeru uveljavljanja stvarne napake poslati v pregled prodajalcu, vendar pa velja, da potrošniku pri uveljavljanju pravic ne smejo nastati dodatni stroški (ki so npr. posledica pošiljanja izdelka).   

Poleg  tega lahko potrošniki v Slovenji, kadar gre za tehnično blago, npr. elektronske in gospodinjske naprave, katerih prodaja se decembra najbolj poveča, pravice uveljavljajo tudi na podlagi obvezne enoletne garancije. V tem primeru lahko od prodajalca najprej zahtevajo popravilo, to pa mora biti opravljeno v 45 dneh. Potrošnik se sam odloči, ali bo uveljavljal pravice na podlagi stvarne napake ali obvezne garancije.

Rezultati ankete so pokazali, da bodo potrošniki bolj verjetno zahtevali zamenjavo za nov izdelek, kadar se ta pokvari kmalu po nakupu, kot v primeru, ko je od nakupa izdelka minilo že dalj časa. V slednjem primeru bi velika večina potrošnikov najprej zahtevala popravilo izdelka.

Če je z izdelkom vse v redu, in ga želi potrošnik vrniti, ker si je premislil glede nakupa, so njegove pravice odvisne od tega, na kakšen način je izdelek kupil – v prostorih prodajalca ali npr. po spletu. Za nakupe na daljavo namreč velja, da ima potrošnik v vseh državah EU pravico, da izdelek vrne v roku 14 dni, ne da bi mu bilo za to treba navesti razlog. Drugače je pri nakupu v prodajalnah. Tu so možnosti potrošnika za vračilo izdelka (kadar je ta brezhiben) odvisne od poslovne prakse prodajalca. Čeprav zakon tega ne ureja, številni prodajalci v takih primerih omogočajo zamenjavo izdelka, izdajo bona v vrednosti izdelka ali pa vračilo kupnine. Vendar, če bo darilo, ki ste ga kupili, morda treba vrniti oz. zamenjati, se o tovrstnih možnostih raje predhodno prepričajte.