Predčasnih volitev v naselju Kot, ne bo

Občinska volilna komisija Občine Lendava je že pred časom razpisala nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Dolina pri Lendavi in v svet Krajevne skupnosti Kot. Te se bodo odvile le v Dolini, v Kotu pa jih ne bo.

Že v ponedeljek, 3. oktobra 2016 so začela teči vsa volilna opravila, ki so potrebna za izvedbo nadomestnih volitev v svete zgoraj omenjenih krajevnih skupnosti. Na dan 3. oktober sta v Krajevni skupnosti Dolina pri Lendavi 302 volilna upravičenca, v Krajevni skupnosti Kot pa 104 volilni upravičenci. Do 10.10., so politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani, lahko predlagali kandidate za člane volilnih odborov.

Po izvedeni 4. seji Občinske volilne komisije Lendava, ki se je odvila 21.10.2016, je postalo jasno, da se bodo predčasne volitve 13.11.2016 odvile le v naselju Dolina, saj za nadomestne volitve v Kotu ni bilo vložene prav nobene kandidature. Rok za vložitev kandidatur je bil namreč do 19.10.2016.

Število članov, ki se jih voli v posamezni krajevni skupnosti je določeno z Odlokom o določitvi števila članov sveta KS ter volilnih enotah za volitve članov v svete KS Občine Lendava. Tako se v svet KS Dolina pri Lendavi voli 5 članov. To so kandidati: Renata Horvat Kocon, Dejan Sobočan, Lenke Lázár, Sebastjan Soós in dr. Mihael Kasaš. V svet KS Kot bi se sicer volili trije člani.