Predčasne volitve v svet KS Kot uspešno izvedene

KS (krajevna skupnost) Dolina in KS Kot sta bili edini krajevni skupnosti, ki sta bili brez članov, torej brez vodstva, zaradi odstopa vodstva. Volitve v KS Dolina so se izvedle in bile uspešne, nekoliko drugače je bilo pri KS Kot, kjer se volitve v prvo zaradi nevloženih kandidatur niso mogle izvesti, v drugo pa so volitve naposled le uspele.

Če na prvih predčasnih volitvah kandidatov za svet KS ni bilo, so tokrat interesenti bili trije. 24. februarja se je v tamkajšnjem vaškem domu odvil zbor občanov, ki so izrazili interes po ponovitvi volitev. Te so se odvile v nedeljo, 7. maja, KS pa bo končno lahko pričela z normalnim delovanjem.

Če tudi tokrat ne bi bilo kandidatov za volitve v svet omenjene KS, bi se lahko zgodila ukinitev KS Kot, kar pomeni, da ta KS preneha obstajati in ji preneha pravna subjektiviteta, njene pravice pa preidejo na občino oziroma na novo KS, ki nastane z združitvijo prejšnjih KS. V Kotu je sicer okrog 100 volilnih upravičencev, v svetu KS pa lahko sedijo največ trije člani.

Volitev se je od skupno 103 volivcev udeležilo 67 volivcev, kar je 65,4 odstotka krajanov. Izvoljeni člani sveta Krajevne skupnosti Kot na predčasnih volitvah so Karel Ftičar z 48 glasovi, Tibor Tomšič s 43 glasovi in Suzana Nagy s 33 glasovi.

V prihodnjih dvajsetih dneh bo sklicana prva seja sveta krajevne skupnosti, na kateri se bodo potrjevali mandati izvoljenih članov. Na konstitutivni seji bodo novoizvoljeni člani imenovali tudi novega predsednika Krajevne skupnosti Kot.