Predčasne volitve v Dolini zaključene

Občinska volilna komisija Občine Lendava je objavila rezultate predčasnih volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Dolina pri Lendavi. V Kotu se predčasne volitve, kot smo že poročali, niso odvile.

Po izvedeni 4. seji Občinske volilne komisije Lendava, ki se je odvila 21.10.2016, je postalo jasno, da se bodo predčasne volitve 13.11.2016 odvile le v naselju Dolina, saj za nadomestne volitve v Kotu ni bilo vložene prav nobene kandidature. Rok za vložitev kandidatur je bil namreč do 19.10.2016.

V Dolini se je predčasnih volitev udeležilo 44,04 odstotkov krajanov, kar pomeni 133 oseb, od upravičenih 302. Renata Horvat Kocon je prejela 75 glasov, Dejan Sobočan je prejel 88 glasov, Lenke Lázar je prejela 106 glasov, Sebastjan Soós 81 glasov in dr. Mihael Kasaš 93 glasov.

Prva seja sveta krajevne skupnosti Dolina mora biti sklicana v dvajsetih dneh od volitev, na kateri se bodo potrjevali mandati izvoljenih članov. Na konstitutivni seji bo med drugim postalo znano tudi, kdo bo predsedoval krajevni skupnosti.