Pred nami so trgatve, letošnji letnik podoben lanskemu, a je za 10-13 dni v prednosti po vsebnosti sladkorja

V tem času grozdje intenzivno dozoreva. Prvi pokazatelji dozorelosti grozdja nakazujejo, da sladkor pospešeno narašča predvsem zaradi visokih dnevnih temperatur in daljšega sušnega obdobja (največ zaradi izhlapevanja vode). Tako je letnik 2022 v primerjavi z lanskim letnikom po vsebnosti sladkorja v prednosti za 12-13 dni, medtem ko za najzgodnejšim letnikom 2003 zaostaja za 5 dni.
Predvsem po socialnih omrežjih lahko že nekaj dni videvamo objave o prvih trgatvah ranih sort. Trenutno sončno vreme vinogradom precej koristi, a po drugi strani trsom nekaj težav povzroča suša. Ta seveda na vinograde ne vpliva tako hudo kot denimo na koruzo, a je prav zaradi tega v primerjavi z lanskim letnikom po vsebnosti sladkorja v prednosti za 12-13 dni. Jagode letos za najzgodnejšim letnikom 2003 zaostajajo za 5 dni, kar pa v bistvu niti ni tako veliko.

Masa jagod je zaradi manka padavin nižja

Skupne kisline so pri letniku 2022 v primerjavi z letnikoma 2021 in 2003 (pri podobni sladkorni stopnji) v povprečju podobne. PH vrednost je pri letniku 2022 v primerjavi z letnikom 2021 (pri podobni sladkorni stopnji) podobna, medtem, ko je v primerjavi z letnikom 2003 višja. Masa (teža) jagod (na osnovi mase 100 jagod) letnika 2022 je v primerjavi z letnikom 2021 (pri podobni sladkorni stopnji) nižja, kar je posledica suše. To je bilo seveda pričakovano, primakniti pa je seveda potrebno tudi dejstvo, da je kar nekaj vinogradov trpelo zaradi toče. Hvala bogu večina vinogradnikov poroča, da se je vinska trta zelo dobro sanirala.

Pridelovalcem se vseeno priporoča+, da v svojem vinogradu po sortah sami spremljajo dozorevanje grozdja in ugotavljajo vsaj najnujnejše parametre, kot so sladkor, skupne kisline, masa in zdravstveno stanje. Ostale podatke lahko dobijo od pooblaščenega laboratorija.

Zaradi toče bo ponekod selektivna trgatev

Tako bo v vinogradih, ki jih je prizadela toča ali napadla kakšna bolezen, večja nevarnost napada gnilobe in ocetnega cika na grozdnih jagodah. Prav iz tega razloga bo potrebno veliko pozornosti posvetiti selektivni trgatvi – odbiri oz. ločevanju grozdja in skrbno pripravo mošta za vrenje. Sicer pa čas trgatve, ki je odločilen za tehnološko zrelost grozdja, zavisi od cilja pridelave vina glede na vrsto, kakovost in stil vina ter vremenskih razmer. Ne pozabite: V tem času, ko grozdje še dozoreva, je ravno dovolj časa, da pripravimo vse potrebno za nemoteno izvedbo kakovostne trgatve. Pripraviti je potrebno vse, kar pride v poštev od trgatve do nege vina.