Pred nami dvotedenski poostreni nadzor policije

Telefoniranje med vožnjo je med slovenskimi vozniki vse bolj prisotno. Ti se žal premalo zavedajo, da uporaba mobilnega telefona za volanom bistveno zmanjša njihovo zbranost, zato bo od 16. in 29. januarjem 2017 bo zato potekala preventivna akcija s sloganom Vozimo pametno!

Anketa Javne agencije RS za varnost prometa, v kateri je sodelovalo 1.000 voznikov, je pokazala, da med vožnjo telefone uporablja kar 75 % voznikov. Skoraj vsi (74 %) med vožnjo telefonirajo, ena tretjina (30 %) pregleduje socialna omrežja, 7 % si zapisuje beležke, opomnike in podobno, 5 % jih brska po spletnih straneh, 3 % uporabljajo mobilne aplikacije, poleg tega pa skoraj desetina (9 %) telefon uporablja za poslušanje glasbe ali navigacijo. Na podlagi teh podatkov lahko zaključimo, da se slovenski vozniki premalo zavedajo nevarnosti in tveganj, povezanih z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo.

Policija: “Zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo lahko vozniki spregledajo drugega udeleženca (pešce, kolesarje, drugo vozilo) ali pomembno prometno signalizacijo, zato se pravočasno ne odzovejo na nastalo situacijo. Takšne okoliščine lahko povzročijo hudo prometno nesrečo. Prav tako vozniki s takšnim ravnanjem pogosto sami povzročajo tudi zastoje v prometu.

Svetujemo, da so tudi kolesarji in pešci v cestnem prometu pozorni na različne prometne situacije. Še posebej nevarna je raba mobitela med vožnjo s kolesom, saj otežuje upravljanje kolesa in zaviranje. Zato med vožnjo oz. pri prečkanju ceste ne uporabljajte mobilnih telefonov.”

V letu 2016 so policisti zabeležili skupno 14.288 kršitev zaradi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Pri tem je bilo 13.830 voznikov motornih vozil in 458 voznikov, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (vozniki koles ipd.). “Opažamo, da se uporaba naprav, ki zmanjšujejo vidno in slušno zaznavanje med vožnjo, povečuje,” še poročajo pri Policiji.

Telefonirate lahko, a le prostoročno

Slovenska zakonodaja telefoniranje med vožnjo dovoljuje, a le v primeru, če je v vozilo vgrajena naprava za prostoročno telefoniranje. Kljub temu pa v policiji svetujejo, da med vožnjo ne upravljate s telefonom oz. opravljate pogovorov, saj je vožnja aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso našo pozornost!

V primeru nujne uporabe mobilnega telefona je zato najbolj varno, da se ustavite na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljujete šele, ko končate s pogovorom.