Pozor! Zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

Samozaposleni in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi lahko prejmete brezplačno zaščitne maske. Te bodo prijaviteljem na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji. Razdelili jih bodo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi, k prijavi za pridobitev brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani OZS. Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vlogo lahko oddate na spletni strani OZS. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno, na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja.

Več podrobnosti o prijavi najdete na priloženi povezavi.

Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju podpornih ukrepov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija želita preveriti ustreznost Programa za spodbujanje investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2020 – 2024 in ga v čim večji meri prilagoditi trenutnim in prihodnjim gospodarskim okoliščinam. S tem namenom sta pripravila spletno anketo, ki bo osnova za oblikovanje podpornih ukrepov za uspešnejše poslovanje slovenskih podjetij na domačem in na tujih trgih.

Več o tem na povezavi.