Pozor! Tudi pri nas se je pojavil nov način kraje vozil z brezkontaktnimi ključi

Tudi v Sloveniji se pojavlja nov način t. i. keyless kraje vozil, pri katerem tatovi za zagon vozila uporabljajo brezkontaktne ključe. V policiji zato znova opozarjajo – zaščitite svoje vozilo.
Klasičnih tatvin z razbijanjem stekla, lomljenjem kontaktne ključavnice in spajanjem žic pod volanom praktično ne poznamo več

Trendi na področju tatvin motornih vozil so se v zadnjih letih spremenili. Novi načini tatvin, nova orodja za izvajanje tatvin, novi načini zaslužka z avtomobilsko kriminaliteto se najprej pojavijo v zahodnih evropskih državah (v Nemčiji, Italiji, Franciji, Avstriji), čez leto ali dve pa tudi v Sloveniji. Novi modeli vozil so vedno bolj zaščiteni, zato imajo storilci vedno več težav. Ko pa odkrijejo pomanjkljivost v varnostnem sistem vozila in ko jim uspe izdelati ustrezno orodje, je za storilce izvršitev tatvine precej preprosta. Storilci za izvršitev tatvine vozila skoraj vedno uporabljajo računalniško opremo (prenosnik z ustreznim komunikacijskim kablom in programsko opremo) ali posebej prilagojene elektronske pripomočke, s katerimi onemogočijo ali “preslepijo” varovalni sistem vozila.

Kraje vozil z brezkontaktnimi ključi tudi pri nas

Tudi v Sloveniji se je trend v zadnjih letih spremenil. Storilci kazniva dejanja tatvin osebnih vozil najpogosteje izvršujejo v nočnem časuin na javnih, nezavarovanih parkirnih prostorih, predvsem v spalnih naseljih večjih mest, kjer je največ osebnih avtomobilov. Storilci najpogosteje s silo vstopijo v notranjost vozila, s pomočjo elektronskih pripomočkov onemogočijo sistem za preverjanje prisotnosti in pristnosti ključa za zagon vozila oziroma elektronsko prilagodijo nov neoriginalen ključizdelajo tudi mehanski del ključa, s katerim vozilo odpeljejo s kraja.

Trenutno je največ tatvin vozil zaradi rezervnih delov. Storilci pri tem iščejo vozila srednjega in višjega cenovnega razreda. Večji del ukradenih vozil ostane v Sloveniji, manjši del pa jih prepeljejo v tujino. Tudi za vozila, ki so bila po tatvini prepeljana v tujino, smo ugotovili, da so bila kasneje prodana po kosih. Razlog je v tem, da je zaslužek storilca s prodajo delov večji, kot s prodajo celega ukradenega vozila. Prav tako pa je ukradenemu vozilu vedno težje spremeniti identiteto in ga legalizirati, kar je še eden od razlogov za porast prodaje po delih.

Najpogosteje odtujena vozila so osebni avtomobili znamke Renault (Clio), VW (Golf), BMW (serija 3) in Audi (A4, A3).

V evropskem prostoru so trenutno v ospredju tatvine vozil, pri katerih lastniki za odklepanje in zagon uporabljajo brezkontaktne ključe oziroma “keyless” sisteme. V tujini so se tatvine teh vozil pojavile pred dvema do tremi leti, konec lanskega leta pa smo jih zaznali tudi v Sloveniji. Sistem brezkontaktnih ključev je med znamkami in modeli vozil vedno bolj razširjen, zato je ogroženih vedno več vozil.

Kako sistem deluje?

Sistem brezkontaktnih ključev deluje tako, da ima lastnik vozila lahko ključ v žepu. Ko vozilo zazna, da se je lastnik vozilu dovolj približal, se le-to pri odpiranju vrat samodejno odklene. Ko voznik odpre vrata in se v vozilo usede, lahko zažene motor le s pritiskom na gumb. Ključ in vozilo si pri tem medsebojno izmenjujeta podatke, kar storilci izkoriščajo za izvedbo tatvine. Pri tem morata biti storilca najmanj dva.

Prvi storilec s posebnim elektronskim pripomočkom najprej poišče oziroma zazna prisotnost brezkontaktnega ključa, npr. v plašču na obešalniku v lokalu, v plašču lastnika v trgovini, na omarici v predsobi hiše ali stanovanja itd. Z aktiviranjem te elektronske naprave nato podaljša signal ključa do drugega dela naprave, ki jo ima drugi storilec, ki je v neposredni bližini vozila.

Vozilo si nato s pomočjo obeh delov elektronske naprave izmenja podatke s ključem, ki je sicer od vozila preveč oddaljen. Drugi storilec vozilo najprej odklene, se v vozilo usede in zažene motor. V tem trenutku lahko prvi storilec zapusti bližino brezkontaktnega ključa, drugi storilec pa se z vozilom odpelje s kraja. Pri tem mora paziti, da mu vozilo ne ugasne, saj ga ne bi več mogel zagnati.

Vir: Policija.si