Pozor! Spremembe odlokov za kulturne prireditve in novi pogoji za izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je sprejela nov Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, ki ohranja večino dosedanjih ukrepov in omejitev pri izvajanju kulturnih storitev, zaradi poslabšanja epidemioloških razmer pa prinaša tudi nekatere nove pri javnih kulturnih prireditvah. Vlada je še izdala nov Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, ki ohranja dosedanje ukrepe in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, drugače kot prejšnji pa določa pogoje za izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.
Nova pravila za kulturne prireditve zaradi poslabšanja epidemioloških razmer

Odlok po novem določa tedensko testiranje na virus SARS-CoV-2 za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in za osebe, ki sodelujejo pri izvedbi javne kulturne prireditve in pri tem prihajajo v neposredni stik s končnimi uporabniki, razen če te osebe izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti. Osebe, ki samo občasno sodelujejo ali nastopajo na javni kulturni prireditvi, morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. V tem primeru je pri pogoju testiranja veljavnost HAG testa 48 ur in PCR testa 72 ur, saj se tem osebam ni treba tedensko testirati.

Odlok je začel veljati v ponedeljek 23. avgusta 2021, na spletnih straneh vlade je bil objavljen včeraj in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Novi pogoji za izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja

Odlok po novem določa tedensko testiranje na virus SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, razen če te osebe izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenja. Osebe iz prejšnjega stavka, ki občasno izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (v tem primeru je pri pogoju testiranja veljavnost HAG testa 48 ur in PCR testa 72 ur, saj se tem osebam zaradi le občasnega izvajanja verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja ni treba tedensko testirati).

Odlok je začel veljati v ponedeljek 23. avgusta 2021, na spletnih straneh vlade je bil objavljen včeraj in velja do vključno 29. avgusta 2021.