Pozor! Sprememba volišča za volivce iz Dolgovaških in Lendavskih Goric

Volilna komisija 1. volilnega okraja 8. volilne enote je na pobudo lokalne skupnosti, Občine Lendava, za izvedbo glasovanja na referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (Zv-1G), ki bo v nedeljo, 11. julija 2021, spremenila volišči za volivce iz naselja Dolgovaške Gorice in Lendavske Gorice.
Tako bo glasovanje za volivce iz naselja Dolgovaške Gorice potekalo na volišču v prostorih Večnamenskega objekta v Lendavskih Goricah in ne v Vaškem domu v Dolgi vasi. Za volivce iz naselja Lendavske Gorice pa bo glasovanje prav tako potekalo v prostorih Večnamenskega objekta v Lendavskih Goricah in ne na volišču v prostorih bivše Dvojezične osnovne šole II v Lendavi (Ulica Sv. Štefana 21).

Volivci so v volilnem imeniku vpisani pod enako zaporedno številko kot je navedena v obvestilu Državne volilne komisijeVolivci obeh naselij bodo o spremembi volišč prejeli tudi pisno obvestilo volilne komisije.

Spomnimo: Referendumsko vprašanje se glasi: “Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?”