Pozor! Jutri se PCT-pogoj uvaja praktično povsod

Ker se v Sloveniji še vedno soočamo s prenizko precepljenostjo, se z jutrišnjim dnem zaostrujejo nekateri ukrepi. Pogoj PCT bo obvezen praktično povsod, izjem bo le nekaj. Skrajšala se je med drugim tudi dolžina veljavne prebolevnosti in sicer iz osem na šest mesecev, kot je to veljalo že prej.
Zaščitne maske bodo morali nositi vsi, ki se bodo nahajali v zaprtih javnih prostorih in tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje. Treba pa jo bo nositi tudi v avtomobilih, če ne gre za člane istega gospodinjstva. Pri zbornici Slovenije se zavedajo, da bodo obvezni PCT pogoji za marsikatero podjetje pomenili dodatno obremenitev, predvsem zaradi stroškov testiranja, saj veliko ljudi še ni cepljenih ali celo prebolelih.

Zaposlenim bo moral samotestiranje za izpolnjevanje T-pogoja zagotoviti in plačati delodajalec, uporabniki storitev pa bodo morali testiranje plačati sami. Pogoj PCT bo tako potrebno izpolnjevati na bankah, na poštah, na bencinskih servisih, v verskih objektih, večini trgovin in v zavodih za zaposlovanje ter centrih za socialno delo. Odlok izrecno pravi, da se mora poleg obvestila o obveznosti izpolnjevanja PCT pogoja na vstopnih točkah opravljati tudi preverjanje. V primeru neizpolnjevanja pogojev, oseba ne sme vstopiti oz. se ji ne sme dovoliti vstopa. Kdo od obiskovalcev izpolnjuje pogoje in kdo ne, pa mora preverjati ustanova oz. organizacija sama, saj gre za organizacijsko nalogo odgovorne osebe.

Izjeme, kjer pogoj PCT ni potreben:

  • Otrokom do 12 leta.
  • Osebam, ki pripeljejo otroka v vrtec ali prvo triado OŠ, v glasbeno šolo do 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za otroke s posebnimi potrebami.
  • Učencem in dijakom pri prevozu v javnem potniškem prometu.
  • Obiskovalcem trgovin za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, kamor sodijo le trgovine, ki pretežno prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo izven prodajaln. (Med te trgovine ne sodijo prodajalne znotraj trgovskih centrov!)
  • Med nujno oskrbo pa sodijo še trgovine s farmacevtskim, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, prav tako samo zunaj trgovskih centrov.
  • Omejitve ne veljajo niti v primerih nujne medicinske pomoči, pri zagotavljanju javnega reda in miru, reševanju, …

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pojasnil, da bodo porabniki javnega prevoza morali izpolnjevati PCT pogoje. To pa ne bo veljalo za dijake in osnovnošolce. S PCT pogojem tudi zgolj v humanitarna skladišča, ogoj PCT morajo med drugim izpolnjevati uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur.