Poteka izvajanje židovskega projekta Rediscover – ponovno odkritje židovske dediščine

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je projektni partner projekta Rediscover, ki se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje. S projektnimi aktivnostmi so že pričeli in k sodelovanju povabili tudi edini dve ohranjeni sinagogi v Sloveniji, mariborsko in lendavsko sinagogo ter Judovski kulturni center v Ljubljani. V projekt so vključeni tudi drugi pomembni zgodovinarji in raziskovalci židovske kulturne dediščine.
Projekt “Rediscover” se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje 2014-2020, v obdobju od leta 2018 do leta 2021. Med projektnimi partnerji je tudi Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Ostali projektni partnerji prihajajo iz različni držav: Občina Szeged (HU) – vodilni partner, Neprofitna turistična organizacija Szeged in okolica (HU), Občina Banja Luka (BIH), Občina Galati (RO), Občina Kotor (ČG), Občina Osijek (HR), Občina Regensburg – upravljanje s svetovno dediščino (DE), Mestni Muzej Subotica (RS) in Občina Temišvar (RO).

“Pred 2. svetovno vojno je bilo območje srednje in vzhodne Evrope domovina razvoja židovskih skupnosti. Z ohranjanjem židovske dediščine lahko ustvarimo vrednost v socialnem sožitju, prispevamo h kulturnemu razvoju in izkoristimo turistični potencial. Krovni cilj projekta je graditi na trenutno neodkritem potencialu židovske kulturne dediščine destinacij, z namenom razvoja sodobnih turističnih rešitev, ki bodo prispevale k prepoznavnosti, dostopnosti in trajnosti le teh. Glavni rezultat projekta bo tako ponovno odkritje razpoložljive židovske dediščine v posameznih destinacijah, katero bomo povezali za skupno turistično promocijo. Projekt bo prav tako vplival na dvig ozaveščenosti med mlajšo generacijo in izboljšanje mednarodne prepoznavnosti,” so zapisali pri Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.

V okviru projekta “Rediscover” Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota načrtuje naslednje aktivnosti:
– Razvoj turističnih produktov, ki temeljijo na židovski dediščini in trženje teh vsem zainteresiranim,
– postavitev ograje na židovskem pokopališču v Murski Soboti,
– e-informacijske točke z izkušnjo virtualne resničnosti kulturne dediščine in informacijske table.

K sodelovanju v omenjenih projektnih aktivnostih so povabili deležnike z različnih področij na regijski in nacionalni ravni, ki lahko uspešno pripomorejo k doseganju zastavljenih ciljev projekta. “Tako sodelujemo z različnimi zgodovinarji, raziskovalci, pisatelji, še živečimi Židi, organizacijami, ki skrbijo za ohranjanje židovske kulturne dediščine. V projekt smo prav tako vključili edini dve ohranjeni sinagogi v Sloveniji, lendavsko in mariborsko ter Judovski kulturni center v Ljubljani. K sodelovanju vabimo vse zainteresirane, ki kakorkoli proučujejo in s tem ohranjajo židovsko kulturno dediščino, “ so še sporočili iz Murske Sobote.