Poteka akcija za ozaveščanje o škodljivosti kajenja v vozilu

Policisti v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje od 1. do 8. septembra 2017 na terenu izvajajo aktivnosti za ozaveščanje javnosti o novi zakonodaji na področju kajenja v vozilih. Od spomladi letos namreč velja prepoved kajenja v vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let.
Podatki kažejo, da je v Sloveniji do 10.000 otrok izpostavljenih pasivnemu kajenju v vozilu. Z novim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov je prepovedano kaditi v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let.

V septembru zato poteka akcija, s katero policisti v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje voznike opozarjajo na škodljive učinke, ki jih ima pasivno kajenje na mladoletne osebe. Za opravljanje nadzora nad prepovedjo kajenja v vozilih ob prisotnosti mladoletnih oseb sta pristojna tako policija kot občinsko redarstvo, v času akcije pa bodo voznike kršitelje in sovoznike opozarjali tudi s televizijskimi oglasi in letaki.

Novi zakon ščiti prav najranljivejše, ker se sami pred cigaretnim dimom ne morejo zaščititi. Posredno pa prispeva tudi k varnosti v prometu. Zahvalila bi se Policiji, ker je pristopila k osveščanju in bo na terenu pomagala pri opozarjanju voznikov kadilcev,” poudarja ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.

Globa: 250 evrov

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI): “Z globo 250 evrov se kaznuje posameznik, če kadi oziroma uporablja tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let.”

– Dojenčki in otroci so med najranljivejšimi skupinami glede škodljivih učinkov pasivnega kajenja na zdravje.

– Kajenje v tako majhnem prostoru, kot je avtomobilska kabina, pripelje do zelo visokih koncentracij škodljivih snovi iz tobačnega dima.

– Prav zato je po novem v Sloveniji prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v vseh vozilih v navzočnosti mladoletnih oseb.