Posvet s poslancema v dvorani Območne obrtne zbornice Lendava

Območna obrtno podjetniška zbornica (OOZ) Lendava je v svoji dvorani na Glavni ulici izvedla delovni posvet s poslancema Jožefom Horvatom in Ferencom Horváthom, na katerem je bilo predstavljeno stanje malega gospodarstva na območju Upravne enote Lendava, ter problematika s katero se dnevno srečujejo samostojni podjetniki in mala podjetja. Pandemija je namreč zelo prizadela večino le-teh.
Uvodoma je vse prisotne pozdravil predsednik OOZ Lendava, Marjan Koren in se zahvalil prisotnima poslancem, da sta si vzela čas, da prisluhneta s čim se v realnosti srečujejo in kaj doživljajo člani OOZ Lendava. Koren je predstavil predvsem hitro se spreminjajoče ukrepe, birokracijo pri uveljavljanju ukrepov glede povračila stroškov, dokazovanje upada prometa, neenakost pri uveljavljanju ukrepov pri obrtnikih-podjetnikih, ki opravljajo več dejavnosti, vračil sredstev, … Koren je med drugim še poudaril otežen prehod meje zaradi opravljanja storitev, omejitev kvadrature za opravljanje storitev kar je za posledico delo na črno. Zaradi testiranja zaposlenih se dogaja velika izguba časa, zelo težak položaj storitvenih dejavnosti na našem koncu, opozoril pa je tudi na zaposlene v zbornicah, ki so izvzeti iz vseh ukrepov.

Predsednice sekcije gostincev pri OOZ Lendava in članica Upravnega odbora sekcije gostincev pri OZS Klaudija Žilavec iz Lendave je uvodoma zaprosila prisotna poslanca, da današnje ugotovitve preneseta naprej vladi in pristojnim ministrstvom, ter se zavzameta za njihovo panogo, izpostavila pa je predvsem dejstvo, da sta gostinstvo in turizem med najbolj prizadetimi panogami. “Ni vseeno, ali se storitev opravlja na podeželju ali v večjem mestu, kjer je večja zaposlitev in frekvenca ljudi. Na našem koncu velja večja brezposelnost, življenjski standard je nižji, … V sekciji gostinstva in turizma se ne strinjamo s trenutnimi pogoji dela, 3m razmaka med mizami, maksimalno 4 osebe za eno mizo, družinski člani ali osebe ki skupaj delajo bi morali biti izvzeti,” je dejala Žilavčeva. Izpostavila je vprašanje, kako lahko pod takšnimi pogoji sploh ustvarijo promet, ki bo pokril obratovalne stroške, stroške plače, pa tudi ostale stroške. Omenila je predlog znižanja DDV-ja, pa tudi kadrovske težave. “Nujen je interventni zakon za gostinstvo in turizem, ki mora biti pošten in sorazmeren upadu prometa, enkratno nadomestilo za izpad prometa, povrnitev stroškov regresa za delavca, ki se mora izplačati do 30.06., vendar je to glede na dolgo obdobje neposlovanja še korak naprej v propad, saj denarja ni, kadre pa bi želeli obdržati,” je dejala.

“Samozaposleni in z enim delavcem so velikokrat delali po cele dneve, ker so se bali, da ne bodo mogli poravnati stroškov (najemnine, prispevke, davke,  obratovalne stroške …), bali pa so se tudi zapiranja po odlokih, ki se je včasih dogajalo tedensko. Vračila sredstev za delavce prihajajo z dvomesečno zamudo, se pravi mora obrtnik-podjetnik zagotoviti sredstva za plačo in prispevke delavcev, drugače povrnitve stroškov ni,” pa je dejala Sandra Gomboc, podpredsednica OOZ Lendava. “Do oktobra 2020 je posameznik za zaposleno osebo prejel nadomestilo od bruto 940,58 EUR le 80% nadomestilo, kar znaša 752,46 EUR. Skupna obremenitev delodajalca je torej bila 1.092,01 EUR. Razliko 339,55 € je moral podjetnik kriti sam. Od novembra 2020 je za zaposleno osebo podjetnik prejel 100-odstotno nadomestilo od bruto 940,58 EUR. Skupna obremenitev delodajalca je bila tako 1.092,01 EUR. Razliko 151,43 EUR je moral še vedno kriti sam,” je dejala.

Prisotna poslanca sta omenila, da ko se v državnem zboru predstavi in na hitro sprejem zakonodaja, kot je bilo to tudi v tem primeru, naredi človek to v prepričanju, da je storil nekaj dobrega. Prepričana sta bila, da so zakoni, ki so bili sprejeti v času epidemije nedvomno dobri, saj mnogim zagotavljajo pomoč. Imajo pa očitno tudi pomanjkljivosti. Za njiju so zelo pomembni tovrstni pogovori, kot je bil tokratni posvet, saj sta lahko slišala in se seznanila z dejanskimi težavami, ki se pojavljajo v različnih dejavnostih. Iz prakse namreč vesta povedati, kako se v vsakdanjem življenju odražajo zakoni, ki jih sprejema stroka . V pripravi je deveti protikoronski paket, v načrtu pa tudi sprejem interventnega zakona, ki bi se nanašal na najbolj prizadete panoge.

Zahvalila sta se za predloge in pripombe in jih bosta po svojim močeh posredovala naprej. Pomagati je potrebno tistim dejavnostim, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Strinjata se tudi z dejstvom, da so okoliščine in pogoji dela drugačni v velikem mestu kot v majhnem npr. Lendava in okoliške vasi in mesta. K reševanju težav se mora pristopiti tako, da bodo mali obrtniki in podjetniki v naslednjih tednih in mesecih utrpeli najmanj škode in da bo življenje kljub epidemiji teklo naprej.