Poslovni prostori, hoteli, gostilne, restavracije … Po vrnitvi na delo bo pametno izprati vodovodno omrežje

Upravljalec vodovodnega omrežja javno podjetje Eko-park je izdal navodila za izpiranje vodovodnega omrežja za tiste objekte, ki tudi zaradi trenutnih razmer nekaj časa niso v uporabi.
V času zaprtja objektov je poraba vode v vrtcih, šolah, hotelih, restavracijah, gostilnah in drugih zaprtih objektih zmanjšana ali prekinjena, zato lahko pride do razmnoževanja mikroorganizmov ali izločanja nevarnih snovi iz omrežja v pitno vodo, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.

Vsem vrtcem, šolam in drugim podobnim ustanovam zato priporočajo, da poskrbijo za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja, ki se opravi tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v objektu, za najmanj 15 minut oziroma do stabilizacije temperature.

Svetujejo, da redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja izvajate dvakrat tedensko in s tem zagotavljate pretočnost na vseh pipah v objektu; izpiranje naj se opravi tudi po vsakem obdobju, ko voda v omrežju stoji dlje časa (npr. na začetku delovnega tedna, po praznikih idr.). Izpiranje je obvezno zagotoviti pred začetkom ponovne uporabe pitne vode. Priporočajo tudi, da naj voda na vsaki pipi, vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj 2 minuti. Predvsem je redno točenje vode na pipi pomembno tam, kjer se voda uporablja za pripravo napitkov za otroke – najpogosteje je to pipa v kuhinji.