Poslovanje UE Lendava se postopoma vrača v ustaljene tirnice

Poslovanje lendavske upravne enote se počasi vrača v ustaljene tirnice, kar pa zaenkrat še ne pomeni, da bo vaš obisk popolnoma enak kot pred pandemijo. Zaradi preprečevanja morebitnih okužb, se upravno poslovanje izvaja po predhodnem klicu ali pisni prošnji preko elektronske pošte na upravno enoto, kjer prejmete termin za obisk želenega oddelka.
“Še vedno velja usmeritev, da stranke vloge UE posredujejo po e-pošti ali po klasični pošti. Če ni nujno potrebno, se poslovanje izvede brez neposredne prisotnosti stranke. V primerih, ko mora stranka osebno priti na UE, se predhodno dogovori z referentom. Strankam se v zgradbo dovoli vstopati posamično. Tudi njihovo obravnava je posamična,” je dejala načelnica, mag. Štefanija Hozjan. Ta med drugim še pojasni da mora biti gibanje strank v prostorih UE nadzorovano, zato je pri vhodu prisoten varnostnik, ki sprejema in usmerja stranke.

Med strankami, ki čakajo na upravno storitev, mora biti seveda primerna razdalja. Pri ustnih obravnavah, urejanju GERK-ov, sklepanju ZZ, … skratka, ko je potreben neposredni stik z uradnikom, je tako pri uradniku kot pri stranki obvezna uporaba zaščitnih mask, potrebno pa je tudi razkuževanje rok. Pri najbolj obremenjenih delovnih mestih, kjer so stiki s strankami zelo pogosti, so nameščene prozorne zaščitne pregrade. Dvakrat dnevno je v upravni zgradbi poskrbljeno tudi razkuževanje kljuk, dvigala, ograje in sanitarij.

“Poročni obredi se izvajajo oz. se bodo izvajali tako v uradnih prostorih kot izven, potrebna pa je zagotovitev varnosti tako uradnikov kot strank. Pri porokah je dovoljena prisotnost največ 6 oseb (matičar, pooblaščenec, bodoča mladoporočenca in priči). Preko spleta (sistem E-Uprava) je po novem možno podaljšati veljavnost prometnih dovoljenj. Krajevni uradi, razen tistega v Črenšovcih, ki se odpira z 11.5.2020, zaenkrat ostajajo zaprti še naprej,” še pove Hozjanova.

GERK

“Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki še niso uredili GERK-ov, se neposredno naročijo pri referentu po telefonu ali po e-pošti (02 577 36 56 – Darko Gjerek, 02 577 36 24 – Aleksandra Horvat). Referenti si naročene stranke razporedijo po urah in dnevih, tako da obravnave nemoteno potekajo in da ne pride do nepotrebnega čakanja. Rok za ureditev podatkov v RKG je 14.6.2020 (en dan pred rokom za oddajo zbirne vloge za subvencijo). V UE Lendava ocenjujemo, da bomo do tega roka uspeli vsem nosilcem KG urediti vse njihove GERK-e. V kolikor se bodo pojavile težave, da upravne enote ne bi zmogle obravnavati vseh vlog, je možno uveljavljati izjemne okoliščine brez odbitkov. Najkasnejši rok za ureditev podatkov v RKG je tako 9.7.2020,” zaključuje sogovornica.