Poslovanje CEROP-a v prvem polletju pozitivno

Na sedežu Centra za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP), se je minulo sredo odvila 37. seja Sveta ustanoviteljic tega javnega podjetja. Seje so se udeležili predstavniki ustanoviteljic, Občin. Poslovanje CEROP-a je bilo v prvih šestih mesecih pozitivno.
Lastnice podjetja so vse pomurske občine, ki imajo tudi v Svetu ustanoviteljic svojega predstavnika. Na seji je bil obravnavan pregled poslovanja v prvem polletju leta 2019, ki je sicer pozitivno, vendar se zaradi neurejenih zakonskih osnov v Sloveniji, kljub temu, da se je zamenjalo že več okoljskih ministrov, na tem področju pojavlja preveč neznank v poslovanju teh podjetij. Ocena je, da podjetje CEROP posluje dobro in skrbi, da tudi s pridobitnimi dejavnostmi skuša zadrževati rast cen ravnanja z odpadki. Eden od primerov, kako na trgu prodati pridobljeno surovino iz odpadkov, je po koncu sestanka bil predstavljen del proizvodnje za pridobivanje bakra iz odpadnih kablov. V teh dneh so začeli pridobivati prve kg barka po postopku, ki ga razvijajo v podjetju.