Posledice arbitražne razsodbe: 22 kmetovalcev zakupilo zemljo v Petišovcih

Po arbitražni razsodbi na območju lendavske upravne enote je na hrvaški strani ostalo 125 hektarjev kmetijskih površin ki so pripadale 92 lastnikom. Upravičenci, od 32 oddanih vlog je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG) odobril 22 vlog, so dobili nadomestno zemljo na območju katastrske občine (k. o.) Petišovci blizu Benice, ki jo je prej obdelovalo podjetje KG Lendava.
Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije (RS) in Vlado Republike Hrvaške je v 6. členu dajalo nosilcem kmetij, ki so državljani RS in so na podlagi zbirne vloge za leto 2017 uveljavljali ukrepe kmetijske politike v Republiki Slovenija za zemljišča, ki se nahajajo na ozemlju Republike Hrvaške, pravico, da do 31.12.2022 kupijo ali zakupijo kmetijska zemljišča na območju upravne enote, v kateri so imeli 28.06.2018 prijavljeno stalno prebivališče, ali neposredno sosednje upravne enote do največ enake površine kmetijskih zemljišč.

Zakon določa, da Sklad zagotovi kmetijska zemljišča iz fonda prostih kmetijskih zemljišč, če teh ni dovolj oziroma ne ustrezajo, pa z odstopom od pogodb oziroma odpovedjo zakupniku, ki ima v zakupu več kot 100 ha zemljišč, vendar ne več kot 5 % obsega posamezne pogodbe. Z upravičenci se sklenejo direktne zakupne pogodbe. Na območju Upravne enote Lendava je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS kot zavezanec za zagotovitev nadomestnih zemljišč na podlagi zgoraj navedenega zakona, obravnaval 22 vlog upravičencev za katere je ugotovil, da izpolnjujejo pogoje. Vseh 22 upravičencev se je odločilo za zakup kmetijskih zemljišč. Razdeljenih je bilo 83 ha zemljišč.

Nadomestna zemljišča so bila dodeljena v k.o. 169 – Petišovci, za katera je imel Sklad KZG RS sklenjeno zakupno pogodbo do 31.12.2020 s podjetjem Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.o.o., kateremu se je zakupna pogodba iztekla  dne 31.12.2020 in je Sklad v tem delu ni podaljšal. Vsi upravičenci do nadomestnih zemljišč so se strinjali z zakupom kmetijskih zemljišč na območju k.o.169 –Petišovci. Tako je Sklad KZG RS že sklenil neposredne zakupne pogodbe in zemljišča upravičencem tudi že dodelil v posest.