Popusta na vinjete v prihodnjem letu ne bo

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da ne podpira predloga o dopolnitvi Zakona o cestninjenju, ki bi omogočil 25 odstotni popust pri nakupu letne vinjete za leto 2021.
Državnemu zboru Republike Slovenije je predlog zakona predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano Mašo Kociper. Predlagatelji predloga zakona bi želeli povrniti domnevno škodo imetnikom letnih vinjet, zaradi najmanj tri mesečne nezmožnosti uporabe cestninskih cest v letu 2020. Nezmožnost uporabe cestninskih cest je po njihovi oceni nastopila zaradi sprejetja odlokov za zajezitev epidemije COVID-19, ko je bilo prepovedano gibanje med občinami in statističnimi regijami. Predlagano je, da bi se imetnikom letnih vinjet za leto 2020 priznal 25 odstotni popust pri nakupu letne vinjete za leto 2021.

“Potrebno je poudariti, da se z vinjeto plačuje pravica do uporabe cestninskih cest za določen čas, ne glede na to, koliko kilometrov vozilo dejansko opravi po cestninskih cestah, oziroma koliko časa dejansko uporablja cestninsko cesto. Če zaradi ukrepa prepovedi prehajanja občinskih meja določen uporabnik ni mogel v drugo občino, to v praksi še ne pomeni, da cestninske ceste tudi dejansko ni uporabljal. Dejstvo je, da so, kljub omejitvam gibanja med občinami, veljale številne izjeme, ko je bilo gibanje med občinami vseeno dovoljeno. Med temi izjemami sta zagotovo prihod in odhod na delo – razlog, zaradi katerega je velika večina uporabnikov omrežje avtocest in hitrih cest vseeno uporabljala tudi v času, ko so sicer veljale splošne omejitve, če ne vsak dan, pa vsaj nekajkrat mesečno. Ravno tako je bila uporaba cestninskih cest možna tudi v primeru drugih izjem pri omejitvah gibanja (npr. skrb za družinske člane, obisk zdravnika, gibanje na relaciji stalnega in začasnega bivališča).

Omeniti je treba tudi dejstvo, da je družba DARS kot upravljavec cestninskega omrežja ves čas zagotavljala razpoložljivost omrežja vsem uporabnikom brez omejitev, obenem pa so se, poleg rednega vzdrževanja, vseskozi izvajala tudi popravila poškodovanih vozišč, s čimer se zagotavljajo boljši pogoji uporabe avtocest in večja prometna varnost.

Posledično predlagana rešitev, da bi popust avtomatično priznali vsem, ki so kupili letno vinjeto za leto 2020, ni sprejemljiva, saj je bila vsem uporabnikom uporaba cestninskega omrežja omogočena. Poleg tega ni nobenega ustreznega instrumenta, s katerim bi lahko preverili oziroma bi lahko uporabniki dokazali, da v tem času niso uporabljali cestninskih cest in so posledično upravičeni do popusta. Zgolj dokazilo o nakupu letne vinjete za leto 2020 ni in ne more biti podlaga za povračilo kakršnih koli stroškov v zvezi z nakupom letne vinjete za leto 2021.

Poleg tega predlog tudi ni tehnično izvedljiv, saj bi terjal številne spremembe v organizaciji in izvedbi prodaje vinjet. To bi obenem zahtevalo tudi daljše časovno obdobje, hkrati pa bi povzročilo znatne stroške za izvedbo, kar bi poleg izgube prihodka iz naslova cestninjenja osebnih vozil, dodatno obremenilo družbo DARS, d. d,” so sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo.