Pomursko gospodarstvo v letu 2020: Prihodki upadli za 4 odstotke in dobiček za 10 odstotkov (na nivoju države za 38 odstotkov)

Pomurska gospodarska zbornica je v teh dneh objavila informacijo o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Pomurski regiji v letu 2020, ki jo je izdal AJPES. Leto 2020 je bilo zaznamovano s koronakrizo in po besedah generalne direktorice AJPESa, mag. Mojce Kunšek težko, a ne za vse enako slabo. Prihodki pomurskega gospodarstva so upadli za 4 odstotke in dobiček za 10 odstotkov (na nivoju države za 38 odstotkov).
Neto čisti dobiček pomurskega gospodarstva znaša 82 milijonov evrov, kar je 10 deset odstotkov manj kot lani, a padec je bistveno manjši kot v državi

V veliki meri je ugodnejši izid posledica učinkov ukrepov vlade za omilitev posledic epidemije tako pri samem poslovanju kot ohranjanju delovnih mest. Gospodarske družbe v regiji so lani prejele subvencije v višini 50 milijonov in 948 tisoč evrov, kamor spadajo tudi subvencije zaradi epidemije covid -19. To pa je trikrat več kot leto prej. Občutno višjo denarno pomoč zaradi epidemije so prejeli tudi samostojni podjetniki. Znesek subvencij, dotacij, regresa in kompenzacij znašal skupaj 11 milijonov in 86 tisoč evrov.

V nadaljevanju bomo povzeli in pogledali, kaj nam kažejo zbirni podatki za leto 2020 v primerjavi z letom 2019

V pomurski regiji, ki jo pokriva s svojimi brezplačnimi storitvami tudi SPOT svetovanje Pomurje, je v letu 2020 poslovalo 1.833 gospodarskih družb (v letu 2019 1.849 gospodarskih družb). Družbe so ustvarile so za 4 odstotke nižji obseg skupnih prihodkov, tudi obseg prodaje na tujih trgih se je zmanjšal za 5 odstotkov. Prihodki gospodarskih družb v tej regiji so dosegli 2 milijardi 671 milijonov evrov (od tega kar čez 1 milijardo 044 milijonov na tujih trgih) in so bili v primerjavi s predhodnim letom nižji za 5 %.

Pomurska regija je med dvanajstimi statističnimi regijami z 159.920 evri prihodkov na zaposlenega na 7. mestu

Po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega (38.493 evrov) so pomurske družbe med statističnimi regijami kljub dobri rasti na predzadnjem mestu, prav tako po bruto plači na zaposlenega, ki je znašala 1.598 evrov. Družbe z izgubo so zaposlovale 2.573 delavcev, kar predstavlja 15,4 odstotkov vseh zaposlenih v pomurskih družbah.

Neuspešno je poslovno leto zaključilo 610 družb, ki so izkazale čisto izgubo v višini 26.251 tisoč evrov in ta se je v primerjavi z letom 2019 povečala za kar 88 odstotkov

Kako uspešno pa so poslovali samostojni podjetniki posamezniki?

Kot kažejo podatki AJPES-a, so v Pomurju v letu 2020 samostojni podjetniki poslovali slabše po vseh kazalnikih, vendar je takšno stanje primerljivo s stanjem poslovanja samostojnih podjetnikov na ravni države. V regiji je delovalo 2404 samostojnih podjetnikov, kar je 136 manj kot v letu 2019. Ti so zaposlovali 2566 delavcev (13 manj kot leto prej) in ustvarili 230 milijonov prihodkov (7 odstotkov manj kot leta 2019). Ugotovili so neto podjetnikov dohodek v višini 16 mio evrov. Največ neto podjetnikovega dohodka in skupnih prihodkov so ugotovili podjetniki s področja gradbeništva in trgovine. Število zaposlenih pri podjetnikih se je zmanjšalo. V povprečju je delavec, zaposlen pri podjetnikih v Pomurju, mesečno prejel 1.144 evrov bruto plače, kar je za 454 evrov manj od zaposlenega v pomurskih gospodarskih družbah.