Pomurski vodovod, sistem A: Po nekaj več kot letu dni obratovanja, bodo potrebna že prva sanacijska dela

Vodovodno omrežje preobremenjeno z rjo, pretopla voda v vodovodnem omrežju, slaba izolacija vodnega stolpa v Črenšovcih, vodovodna cev hkrati tudi hidrantna cev … To je del spiska težav, ugotovljenih na pomurskem vodovodu, sistemu A, ki obratuje šele nekaj več kot leto dni. Lendavski krak pomurskega vodovodnega sistema deluje brez težav, a je drugje povsem drugače …

Po tem, ko smo predvčerajšnjim poročali o vodi v kraku pomurskega vodovoda sistema A, ki oskrbuje občino Lendava, da je ta varna in kakovostna, tega ne moremo trditi za kraje ali občine, ki mejijo z lendavsko. V letu “poskusnega” delovanja so se namreč pokazale številne težave, ki so ponekod blage, spet drugod pa precej resne. Takšna ali drugačna sanacija nekaj več kot leto dni starega vodovoda na določenih mestih tako ni več vprašanje, ampak najbrž dejstvo.

Turnišče

“Vodni vir iz črpališča Turnišče je po osnovnih kakovostnih parametrih podobna kot pitna voda iz črpališča v Gaberju. Turniška pitna voda vsebuje več pesticidov in njihovih metabolitov (metolaktor, ESA, OXA). Spremljanje teh substanc Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano priporoča z vidika spremljanja trendov in ne kot kakovostni parameter, ki bi bil kakorkoli škodljiv za zdravje porabnikov. Pri pitni vodi , ki ga načrpamo v Turnišču občasno ugotavljamo rahlo prenizek pH (nekaj pH meritev je bilo 6,4; spodnja predpisan meja je 6,5!). 49 Ker nimamo vpliva na ta kakovostni parameter in odstopanje je minimalno vsaj za enkrat nismo imeli posebnega korektivnega ukrepa,” je razvidno iz poročila podjetja Eko-Park d.o.o.

Dobrovnik

V Občini Dobrovnik ugotavljajo, da je na določenem območju naselja vodovodna cev hkrati tudi hidrantna cev. Tako je na tem delu nemogoče zagotavljati poleti in pozimi pitno vodo primerne temperature. Poleti je pitna voda pretopla (temperature pitne vode so se gibale poleti okoli 25 stopinj Celzija, pozimi-januarja pa okoli 1 do 4 stopinje Celzija). Poletne visoke temperature so kritične zaradi možnosti pojava Legionele, pozimi pa lahko pride do tega, da cevi lahko popokajo.

V Črenšovcih in Odrancih so težave še večje. Vodohram v Črenšovcih s kritičnimi pomanjkljivostmi

Enaka težava kot v Dobrovniku, se pojavlja tudi v občinah Črenšovci in Odranci, a  v bistveno hujši obliki. Na omenjenem področju se porabniki oskrbujejo s pitno vodo iz vodohrana Črenšovci. Omenjeni objekt ima dve kritični pomanjkljivosti; ena je to, da na vodohranu ni možno pitno vodo dodatno dezinficirati-doklorirati in druga tehnična pomanjkljivost je pa v tem, da je vodohran termično nezadostno izoliran. Kar z drugimi besedami pomeni, da je vodohran 400 m3 bazen, iz katerega se porabniki oskrbujejo s pitno vodo. Poleti je tu bila voda topla (pitna voda je imela-dosegala celo 25 stopinj Celzija in še več, pozimi-januarja/februarja pa 1 stopinjo Celzija).

“Iz navedenega je razvidno, da so tehnično-tehnološke težave take, da je potrebno situacijo rešiti v najkrajšem možnem času. Poleti smo situacijo reševali tako, da so sodelavci Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano izvajali dnevno dokloriranje v objektu vodohrana Črenšovci. S tem ukrepom smo samo »gasili« požar in se vsaj za enkrat izognili okužbi porabnikov z Legionelo. Omenjeni ukrepi-dnevno dokloriranje v vodohranu Črenšovci je vezan na dodatne stroške. Težava, da vodohran Črenšovci termično ni zadostno izoliran objekt je pa sploh nedopustna projektna pomanjkljivost. Poleti smo spremljali temperaturo pitne vode na vodohranu in na delu omrežja, ki se oskrbuje z omenjenega vodohrana in smo ugotovili, da je bila temperatura pitne vode meseca julij, avgust in september med 22,8 in tudi do 25,4 stopinj Celzija (Petrol Odranci) in 25,6 stopinj Celzija, G. Bistrica-bar Zarja,” Eko-Park navaja v poročilu.

V zimskem času: mesec januar in februar opažajo prenizke temperature pitne vode tako na vodohranu Črenšovci kakor na delu omrežja. Dne 6.2.2017 odvzeti vzorec pitne vode v vrtcu Srednja Bistrica je imel 3,3 stopinje Celzija, in na Petrolu Odranci samo 5,9 stopinj Celzija.

vodni-stolp-crensovci[1]

V omenjenih dveh občinah ciljev s pomurskim vodovodom niso dosegli, potrebna bo sanacija

Vse pomanjkljivosti na vodovodnem sistemu pomurskega vodovoda sistem A so temeljito analizirali. Ugotavljajo namreč, da na območju občin Črenšovci, Odranci in Dobrovnik prihaja do pregrevanja-poleti in do kritične ohladitve pozimi zaradi hidravlike in tehnične izvedbe transportnega primarnega in sekundarnega omrežja. V omenjenih občinah so želeli z izgradnjo vodovodnega sistema rešiti tudi požarno varnost. Stanje na tem omrežju pa kaže, da oba cilja ne dosegajo. Poenostavljeno rečeno; vodovodno omrežje je na področju občin Dobrovnik, Črenšovci, Odranci in Turnišče neustrezno, stanje pa bo potrebno sanirati.

Marsikatera težava izhaja zaradi nezmožnosti dogovora občin o skupnem upravljavcu vodovoda

Pri lendavskem Eko-Parku ugotavljajo, da marsikatera težava pri obratovanju sistema izhaja tudi iz nezmožnosti dogovora občin o skupnem upravljavcu. Upravljavec ne more odpraviti tehnične težave, če nima dostopa do vodnega zajetja, klorne naprave in sploh vodovodnega omrežja. Taka situacija je denimo v občini Turnišče.