Pomurski vodovod, sistem A: Osnovne pogodbe občina Velika Polana še ni podpisala

Težav nimajo samo v sistemu C pomurskega vodovoda, temveč je nekaj težav tudi v pomurskem kraku, kraku A. Od sedmih občin samo Velika Polana nasprotuje podpisu osnovne pogodbe o razdelitvi delov sistema.
Tako kot imajo težave v kraku C pomurskega vodovoda, tam od osmih občin noče sprejeti elaborata o enotnih cenah edino občina Ljutomer, so težave tudi v kraku A, na katerega je priključenih sedem občin tukajšnje upravne enote. Tu le še občina Velika Polana ni podpisala osnovne pogodbe o razdelitvi lastništva nad deli tega vodovodnega kraka.

Spomnimo: Sistem A pomurskega vodovoda, ki sicer deluje s precejšnjimi težavami predvsem v občinah Črenšovci, Turnišče in Odranci, je dokončan že dve leti, a skupnega upravlavca nima, prav tako pa nima skupnih cen, kar je sploh pogoj za dokončanje 26 milijonov evrov vrednega projekta, ki s čisto vodo oskrbuje 24 tisoč prebivalcev.

Osnovni pogoj je namreč urejeno lastništvo, ki pa ga “ruši” Občina Velika Polana, ki osnovne pogodbe o razdelitvi delov sistema ni podpisala. Ta tega ne želi storiti kljub sklepu sveta občin družbenic in kljub postavljenim rokom, se hudujejo nekateri župani. V Veliki Polani bi namreč nekatere zadeve glede upravljanja želeli izvajati sami, kar pa ni možno.

Šest občin, čeprav sedma ne bo sodelovala, se je tako odločilo, da gre naprej, upravljanje pa so predale skupnemu podjetju, lendavskemu Eko-Parku. “Po pravnih mnenjih, ki smo jih pridobili, s tem ne kršimo zavez do kohezije in nam zaradi tega ne bo treba vračati evropskega denarja,” je dejal dobrovniški župan, Marjan Kardinar. Sistem tehnično sicer lahko deluje tudi brez ene občine, a z nekaj tehničnimi težavami.

Velikopolanski župan Damjan Jaklin je sicer za Delo povedal, “da se ne dogaja nič posebnega in da pripravljajo vse potrebno za sodelovanje z Eko – Parkom, da pa imajo tudi pripombe na lastniško pogodbo, vendar dogajanja javno ne bo komentiral.”

O vodi tudi na današnjem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava

Lendavski občinski svet bo danes ponovno odločal o višini subvencije za oskrbo s pitno vodo. Župan Anton Balažek je namreč na minuli decembrski deji zadržal objavo že sprejetega sklepa, ki so ga svetniki sprejeli na tej seji. Zaradi popravnega izpita bi lahko pričakovali ogenj v strehi, če bi bil nov predlog slabši za uporabnike, a je zanje ugodnejši zato, ker bo strošek uporabe javne infrastrukture oziroma omrežnine zanje naraščal postopoma. Če se bodo svetniki v četrtek strinjali z novim predlogom bo subvencija letos znašala 21 odstotkov, prihodnje leto 14 in leta 2020 7 odstotkov.

Ob tem je treba poudariti, da se je za 50 odstotno subvencijo omrežnine že odločila dobrovniška občina, medtem ko preostale občine iz sistema A pomurskega vodovoda, Odranci, Črenšovci, Turnišče, Velika Polana in Kobilje, novega elaborata o oblikovanju cene storitev oskrbe s pitno vodo še niso sprejemale.