Pomurski vodovod: Občinski odbor NSi Črenšovci močno zaskrbljen nad izsledki poročila

Kot smo poročali v začetku meseca marca, je po nekaj več kot enem letu delovanja pomurski vodovod sistem A že potreben sanacije. Težave so se pojavile v občinah Turnišče, Dobrovnik, največ težav pa imajo v Odrancih in Črenšovcih, saj bi tam vodovodni sistem lahko vplival celo na zdravje občanov. Občinski odbor NSi Črenšovci močno zaskrbljen nad izsledki poročila.

“V svetniški skupini NSi Črenšovci smo močno zaskrbljeni nad izsledki poročila, ki ga je objavilo podjetje Eko-park d.o.o. Lendava. Zato zahtevamo podrobno poročilo in predstavitev te problematike na naslednji seji Občinskega sveta Občine Črenšovci ter čimprejšnji pristop k reševanju težav,” opozarjajo in zahtevajo uvrstitev točke dnevnega reda z omenjeno tematiko na prihajajoče zasedanje občinskega sveta občine Črenšovci.

“V svetniški skupini NSi Črenšovci z zaskrbljenostjo spremljamo objave v različnih medijih, ki se sklicujejo na poročilo podjetja Eko-park d.o.o. Lendava o mnogih težav glede Pomurskega vodovoda. Zato v želji, da se Občinski svet Občine Črenšovci transparentno seznani z aktualno problematiko vezano na to poročilo predlagamo, da se na dnevni red naslednje, 20. seje Občinskega sveta Občine Črenšovci, uvrsti točka »Predstavitev in pojasnila glede težav pri projektu Pomurski vodovod -sistem A za področje Občine Črenšovci«. K tej točki se naj povabi tudi predstavnika podjetja Eko-park d.o.o. Lendava, ki je izdelalo omenjeno poročilo, da se nam ga podrobneje predstavi,” pravijo pri občinskem odboru NSi Črenšovci. “Sodeč po ugotovitvah iz poročila namreč gre za resne težave na našem vodovodnem sistemu, zato se želimo z njimi podrobno seznaniti in čimprej pristopiti k reševanju težav, v kolikor je to še mogoče,” zaključujejo.

Spomnimo: Za izvajanje gradbenih del sta bili izbrani podjetji MPP Jedinstvo Sevojno (SRB) in Legartis, dela pa je nadziralo podjetje Atrij. Koordinator projekta je bil župan Občine Črenšovci, Anton Törnar, šlo pa je za osemletni projekt. Občine so pogodbo o izgradnji in obratovanju ter skupnem upravljanju regionalnega sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja, z ministrstvom za okolje in prostor sklenile že leta 2005.

Za projekt Oskrbe s pitno vodo Pomurja – sistem A je z odločbo bilo odobreno sofinanciranje kohezijskega sklada in Republike Slovenije v višini 36 milijonov evrov, razliko do skupnega zneska upravičenih stroškov v višini 12,7 milijona evrov pa so sofinancirale občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter zakon o razvojni podpori pomurski regiji.

“Z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja bodo zagotovili dolgoročno varno, kakovostno in zanesljivo vodooskrbo na območju sedmih občin Pomurja, ki predstavlja zaključeno celoto, …” pa je moč prebrati na uradi spletni strani projekta Pomurski vodovod, sistem A.