Pomurski policisti v letošnjem letu zasegli že 194 motornih vozil

Predvčerajšnjim so pomurski policisti zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja zasegli tri osebne avtomobile. Na območju PU Murska Sobota je bilo v letošnjem letu (do 07.12.2021) zaseženih 197 (lani 162) motornih vozil od tega po določilih Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 189 (153) in po določilih Zakona o prekrških (ZP-1) 8 (9).
Policisti so največkrat vozila zasegli na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa, s katerim so voznika motornega vozila zalotili pri storitvi hujšega prekrška kot so vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja, vožnja v času izvajanja ukrepa sankcije prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije in na podlagi Zakona o prekrških, pri čemer izhaja nevarnost za druge udeležence v cestnem prometu predvsem iz vozila.

“Policisti ugotavljamo, da so kršitelji v večini primerov stari znanci Policije, ki ne upoštevajo cestnoprometnih predpisov in se vozijo brez veljavnega vozniške dovoljenja. V zadnjem času se srečujemo z vozniki motornih vozil, katerim je pogoj za podaljšanje kategorije v katero spada vozilo, ki ga vozi, program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov ali opravljen zdravniški pregled. Poudarjamo, da je tako vozniško dovoljenje neveljavno in je pogoj za zaseg motornega vozila. Policisti zato opozarjamo udeležence v cestnem prometu, da pregledajo veljavnost svojih vozniških dovoljenj in pravočasno opravijo podaljšanje le tega,” so sporočili iz PU Murska Sobota.

Vsa zasežena vozila, katera so bila na kraju zalotitve zasežena se hranijo pri pogodbenemu izvršitelju. Izvršitelj hrani vozila v zato primernih prostorih do odločitve sodišča. Po odločitvi sodišča se vozilo lahko vrne, seveda je to odvisno od predkaznovanosti storilca prekrška in teže storjenega prekrška ali se sodišče odloči za uničenje, če je vozilo brez tržne vrednosti oziroma ni tehnično brezhibno. Prav tako ima možnost, da se sodišče odloči za prodajo vozila. Pri tem storilca prekrška še zraven globe, katero prejmejo za storjene prekrške, bremenijo še stroški postopka prevoza vozila v hrambo ter hramba vozila od trenutka zasega do končne odločitve sodišča. “Kljub povečanju števila zaseženih motornih vozil je še vedno veliko vzornih voznikov, ki spoštujejo cestno prometne predpise,” so zaključili pri PU Murska Sobota.