Pomurski policisti hodijo po srednjih šolah in skušajo pridobiti bodoče sodelavce

Glede na to, da v Sloveniji primanjkuje policistov, zlasti na upravah, ki mejijo s sosednjo Hrvaško oziroma Schengensko mejo, niti ne preseneča, da skušajo na Ministrstvu za notranje zadeve in Slovenski policiji na različne načine pridobiti nove kadre.
Tako tudi na pomurskih srednjih šolah, v Murski Soboti, Lendavi, Ljutomeru in Radencih, murskosoboški policisti prav v času, ko se mladi odločajo za svoj končni poklic, izvajajo aktivnosti glede promocije zaposlovanja v policiji. Kot poudarjajo na Policijski upravi Murska Sobota, policijski inšpektorji in kriminalisti mladim fantom in dekletom predstavljajo možnosti in pogoje za pridobitev poklica policista, kriminalista, forenzika, pomožnega policista oziroma rezervista ipd. Ob tem jih seznanjajo tudi z možnostmi zaposlitve v policiji ali drugih organih ministrstva za notranje zadeve.

In kaj je potrebno narediti, če bi se kdo želel zaposliti kot policist? Na Policiji poudarjajo, da je najprej treba počakati na objavo razpisa za nove kandidate in se prijaviti. Razpise z vsemi zahtevanimi pogoji objavijo na spletni strani policije, prav tako so razpisi za delo v Policiji objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo. “Več o višješolskem študijskem programu policist (novi izobraževalni program) najdejo zainteresirani v podatkovni zbirki novih in prenovljenih izobraževalnih in študijskih programov na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje. Dodatne informacije boste našli tudi v rubriki Izbirni postopek in pogoji za zaposlitev kandidatov za policiste in na spletni strani Policijske akademije,” poudarjajo na Policiji, kjer so razložili tudi kakšne so možnosti zaposlitve kot kriminalist.

“Posebne šole za kriminaliste ni. Če želite postati kriminalist, to lahko postanete na dva načina. Prvi je ta, da se najprej prijavite na javni razpis za poklic policista, ko je ta objavljen. Če boste postali policist, boste tudi delali kot policist, razen če se zaradi kadrovskih potreb ne pojavi kakšna možnost za nadaljnje šolanje v okviru policije. V tem primeru se boste kasneje, po dokončanem šolanju, lahko prijavili tudi na interni razpis za kriminalista, ker policija nove kriminaliste pridobiva predvsem z notranjimi razpisi, iz vrst uniformirane policije. To so policisti z večletnimi delovnimi izkušnjami in ustrezno izobrazbo, ki je predpisana za delo v kriminalistični policiji. Druga možnost je ta, da dokončate ustrezno fakulteto. Poleg vseh formalnih pogojev mora vsak uslužbenec, ki se zaposli kot kriminalist oz. sklene delovno razmerje v kriminalistični policiji za dela in naloge kriminalista, obvezno opraviti osnovno usposabljanje za poklic kriminalista, ki se imenuje kriminalistični tečaj, ki je sicer osnovna oblika usposabljanja za novo zaposlene kriminaliste, ki še nimajo nobenih znanj o kriminalistični stroki in izkušenj s tega področja. Ta štirimesečni tečaj, ki je razdeljen na teoretični in praktični del, vsako leto organizira Uprava kriminalistične policije pri GPU, kjer obravnavajo vsebine kot so: kriminologija, kazensko-materialno pravo in kazensko-procesno pravo, kriminalistika, kriminalistična taktika, tehnika in metodika, kriminalistična analitika, sodna medicina, psihologija, pooblastila, samoobramba in praktični postopek, preiskovanje klasične, organizirane in gospodarske kriminalitete, praktično delo.”

Nekatere mlade zanima tudi, kako postati član Specialne enote policije? Osnovni pogoj za sprejem v specialno enoto je, da najprej opravljajo delo policista. V specialni enoti se lahko pozneje zaposlijo policisti, ki izpolnjujejo dodatne pogoje, kot so: prostovoljnost, odlična delovna ocena, disciplinska nekaznovanost, zaželena posebna znanja (borilne veščine, strelstvo, potapljanje, alpinizem, jamarstvo, upravljanje specialnih vozil, tehnična znanja ipd.). Kandidati so pred zaposlitvijo povabljeni tudi na: preizkus telesnih zmogljivosti in preizkus streljanja, razgovor, splošni zdravniški pregled s specialističnim obremenilnim pregledom, ter psihološki pregled. Ko gre za delo forenzika pa na Policiji zagotavljajo, da v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju največ zaposlujejo strokovnjake za fiziko, biologijo in kemijo. Kandidati se izobražujejo v mednarodnih centrih za forenziko.

Veliko mladih in tudi drugih pa zanima, ali ima tudi slovenska policija pomožne policiste oziroma rezerviste, kot jih poznajo v tujini? Seveda imajo, pomožni policisti so državljani Slovenije, ki so sklenili pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in so usposobljeni za izvajanje policijskih nalog. Pomožni policisti sklenejo pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji praviloma za obdobje najmanj petih let. Za opravljanje nalog policije so vpoklicani: v primerih, ko je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov; ob naravnih in drugih nesrečah; v primerih, ko je huje ogrožena javna varnost; za zavarovanje državne meje; v primerih krize oziroma izrednega ali vojnega stanja, …