Pomurski galop letos v Gaberju

Društvo ljubiteljev konj iz Lendave pripravlja 2. junija prireditev Pomurski galop 2018. Šlo bo za galopsko dirko in veliko konjeniško prireditev, ki smo je v Lendavi že vajeni. Lansko leto se je prireditev odvijala v Dolgi vasi, letos pa se bo na dveh parcelah pred vaškim domom v Gaberju.
Organizatorji so, kot kaže, le našli novo lokacijo za izvedbo prireditve Pomurski galop. Ta naj bi se letošnje leto odvijala v Gaberju, v sklopu tamkajšnjih vaških dni in “gre za primer vzornega sodelovanja v občini,” so povedali organizatorji. Prireditev je datumsko določena na 2. junij, že sicer pa bodo vaški dnevi trajali 1., 2. in 3. junija. Organizatorje za potrebe prireditve prejel že praktično vsa soglasja, prireditev pa se bo odvijala v neposredni bližini tamkajšnjega vaškega doma in sicer na dveh parcelah ob glavni cesti.

Med organizatorjem galopa in organizatorjem vaških dni trenutno poteka koordinacija prireditvenega programa. Organizator je med drugim že prejšnji mesec podpisal pogodbo za dveletno licenciranje prireditve, pri čemer lokacija v Gaberju ne šteje za dokončno, temveč za začasno rešitev. Organizatorji te priljubljene konjeniške prireditve si seveda želijo pridobiti zemljišče za daljše časovno obdobje, kjer bi prireditev lahko organizirali brez dodatnih naporov in selitev iz ene na drugo lokacijo ter da bi prireditev potekala vsako leto na isti datum.

Krajevna skupnost Gaberje je idejo sprejela z odobravanjem, organizatorji galopa pa priznavajo, da je lokacija v Gaberju rešilna bilka, saj v nasprotnem primeru galopa ne bi bilo. Prizorišče lanskega galopa v Dolgi vasi je namreč zaradi minulih obilnih padavin neuporabno. Letošnje prizorišče je sestavljeno iz dveh parcel, kateri sta prispevala Janez Zag (2 hektarja) in Irena Bažika. Organizatorje je seveda posluh omenjenih dveh zelo razveselil. Kmetijske površine pa bodo seveda po končani prireditvi vrnjene. V Gaberje bo tako na dan prireditve zagotovo priromalo več tisoč obiskovalcev.

Dirka v galopu je dolga 1100 metrov, tekmovalci pa bodo nastopili v dveh kategorijah: Najprej bodo dirkali predstavniki madžarske manjšine, nato slovenski jahači, saj bo zmagovalec predstavljal Slovenijo na galopu v Budimpešti. Na takšni prireditvi se ne uporablja biča in ostrog, je pa obvezna uporaba vseh zaščitnih elementov tako tekmovalca, konja kakor tudi proge.