Pomurske lekarne: MOMS “zaključuje javno polemiko”

Mestna občina Murska Sobota se tokrat zadnjič odziva na nov zapis zaposlenih v Pomurskih lekarnah. “S tem odzivom tudi zaključujemo javno polemiko, ki so jo sprožili zaposleni v Pomurskih lekarnah, saj ne vodi nikamor. Zaposleni v Pomurskih lekarnah vedo, kaj morajo storiti če želijo ohraniti Pomurske lekarne kot enoten zavod. To ni brezplodna javna polemika z županom, ampak takojšnja zamenjava vodstva v Pomurskih lekarnah in vzpostavitev zakonitega poslovanja. To je vse, kar zahteva mestna občina in nič več, ker preprosto ne moremo dovoliti, da naši občani za zdravila plačujejo več, kot bi bilo potrebno.”
“Na mestni občini skrb zaposlenih razumemo. Kot velja za vse občane, so tudi za zaposlene v Pomurskih lekarnah vrata župana vedno odprta. Župan in mestna uprava jih bomo z veseljem sprejeli, če bodo izrazili željo po srečanju. Vrata so bila odprta (večkrat) tudi za g. Zajca in g. Domjana, dokler nismo ugotovili, da ju vodijo zgolj njuni osebni interesi in ne dobrobit Pomurskih lekarn. Od takrat naprej so vrata za njiju zaprta!

Podobno kot mi razumemo zaposlene, pričakujemo, da tudi oni razumejo nas, da ne moremo skloniti glave in upogniti hrbtenice, ko ugotovimo nezakonitosti v škodo občanov. Ugotovitve smo naznanili organom pregona in k istemu ravnanju pozivamo tudi njih, v kolikor ugotovijo kakšne nezakonitosti na mestni občini. Predpisi morajo za vse veljati enako.

Expano, nekoč ponos Slovenije v Milanu, je danes ponos Pomurja, ki skupaj z motoričnim parkom odlično deluje. Je dobro obiskan tako s strani tujih gostov, kot tudi domačih. Postal je priljubljena točka za rekreacijo in užitek, kar tudi pomembno prispeva k boljšemu zdravju ljudi. Zato je mestna občina, takrat na predlog sveta zavoda lekarn glede delitve presežka Pomurskih lekarn, da občine predlagajo regijski projekt, v katerega bi se presežek namenil, predlagala Expano. Kljub temu, da predlog na koncu ni bil sprejet, je Expano skupaj z motoričnim parkom bil zgrajen in danes odlično deluje. Žal pa to ne moremo ugotoviti za nekoč paradna konja družbo Galex in Vitapharm. Tudi zaradi odgovornosti Ivana Zajca sta obe družbi prešli v tujo lastnino, pri čemer so številni zaposleni izgubili delovna mesta, pomurske občine kot tudi banke, pa utrpele večmilijonsko škodo. Vse to vemo, da je zaposlenim v Pomurskih lekarnah več kot dobro poznano.

Mestna občina si razpada Pomurskih lekarn ne želi. Pomurske lekarne smo vedno branili. Ko so druge občine ustanoviteljice dovoljevale koncesije na svojih območjih, smo mi celo sprejeli odlok, da lekarniško dejavnost lahko izvaja zgolj javni zavod. Zato je absurd vseh absurdov, da imamo težavo s Pomurskimi lekarnami zato, ker zahtevamo zakonitost pri poslovanju v Pomurskih lekarnah. Tako so naenkrat določeni farmacevti v Pomurskih lekarnah v poskusu, da opravičijo svoje neizvajanje javnih naročil pri nabavi zdravil, postali večji strokovnjaki za javna naročila, kot vsi pravni strokovnjaki iz Računskega sodišča, Državne revizijske komisije, Agencije za varstvo konkurence, Ministrstva za javno upravo, sodnih izvedencev…, ki vsi enotno trdijo, da je potrebno zdravila nabavljati preko javnega naročila. Zato če zaposleni resno mislijo, ko trdijo, da želijo enotne Pomurske lekarne, vedo kaj morajo storiti, preden bodo zaradi vodstva, doživeli isto usodo kot sta jo Galex in Vitapharm. Zato mestna občina iz tega vlaka, ki drvi v prepad, namerava izstopiti, preden bo prepozno. Naša dolžnost je, da občankam in občanom zagotovimo varno, nemoteno, zakonito oskrbo z zdravili. Ne glede na vse prepreke in poskuse raznih manipulacij vam zagotavljamo, da bomo svojo odločitev izpeljali.”