Pomurske lekarne: MO Murska Sobota vrača žogico

Mestna občina Murska Sobota se odziva na zapis zaposlenih v Pomurskih lekarnah, ki naj bi bil uperjen proti županu dr. Aleksandru Jevšku in direktorju Srečku Đurovu, ki smo ga opravili včeraj. “Zapis zaposlenih, ki so odločno proti razdruževanju Pomurskih lekarn žal dokazuje zgolj eno. Da so se zaposleni v Pomurskih lekarnah sposobni oglasiti zgolj in edino takrat, ko so ogroženi njihovi privilegiji.”
“Ko je mestna občina že več let opozarjala na nezakonitosti v Pomurskih lekarnah, se zaposleni niso oglasili. Niso protestirali proti svojemu direktorju Ivanu Zajcu, ki je odgovoren za dražja zdravila in posledično slabšo kakovost dejavnosti. Dejstvo, da država in občani plačujejo več za zdravila, ker se branijo izbrani dobavitelji jih ni motilo. Korupcija v zdravstvu jih ni motila. Moti jih, ko mestna občina zahteva zakonitost pri poslovanju v Pomurskih lekarnah. Odločno so se oglasili šele sedaj, ko so ogroženi njihovi privilegiji na račun nas. Ker je iz zapisa zaposlenih v Pomurskih lekarnah jasno razviden poskus manipulacije z javnostjo, zahteva zapis podrobnejši odgovor MOMS,” je zapisal dr. Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota.

“1) Mestna občina že več let opozarja, da Pomurske lekarne že vrsto let ne spoštujejo predpisov o javnem naročanju, zdravila pa nabavljajo z neposrednimi pogodbami z določenimi dobavitelji. Nespoštovanje predpisov omogoča monopolni položaj določenih dobaviteljev zdravil, posledično pa dražja zdravila tako na recept kot brez recepta in slabšo kakovost storitev. Kar pa vedno prekomerno plačata Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in tudi naši občani.

2) Poskušali smo z dialogom s Pomurskimi lekarnami. Naleteli smo na gluha ušesa in na kopico izgovorov. Namesto argumentov so prevladali interesi po zaščiti vodstva in privilegiranih dobaviteljev. Zato je na zadnji izredni seji mestnega sveta župan izjavil, da mestna občina ne more in ne bo več pristala na oškodovanje občanov na račun lobijev iz farmacije ter pozval k zamenjavi vodstva Pomurskih lekarn. Žal se le to ni zgodilo. Zato upoštevajoč, da g. Ivan Zajc ni odstopil oziroma, da ni bil zamenjan kot v.d. direktorja Pomurskih lekarn, je župan naročil mestni upravi, da prične (1) postopke za izstop MOMS iz ustanoviteljstva Pomurskih lekarn, (2) za razdelitev premoženja Pomurskih lekarn in (3) ustanovitev novega javnega zavoda, ki bo na območju mestne občine namesto Pomurskih lekarn opravljal lekarniško dejavnost.

3) Mestna občina Izstop iskreno obžaluje. Tehtali smo različne možnosti. Ampak preprosto vedno pridemo do istega zaključka. Lahko imamo različne poglede o nebistvenih zadevah. Ne moremo pa imeti različne poglede na za nas dve bistveni predpostavki: (1) Pomurske lekarne morajo delovati v javno korist (2) Pomurske lekarne morajo delovati zakonito. Zato odločitev za izstop.

Župan MO Murska Sobota, Aleksaner Jevšek

4) Upali smo, da bodo postopki stekli hitro in da g. Ivan Zajc, ki ga štejemo osebno odgovornega za nastalo situacijo, z različnimi pravnimi manevri postopka razdružitve in izstopa ne bo zavlačeval. Zapis zaposlenih v Pomurskih lekarnah kaže, da se bodo posluževali vseh možnih sredstev, da ohranijo privilegije zaposlenih z Zajcem na čelu in izbranih dobaviteljev zdravil, seveda na škodo javnosti. Nič zato. Naj pišejo laži, blatijo preko anonimnih komentatorjev, žalijo v javnosti… vse to jim ne bo pomagalo. Namreč Ivan Zajc in 97 zaposlenih nimajo težave zgolj z županom Jevškom in direktorjem Đurovom, ampak s Predsednikom Vlade RS g. Marjanom Šarcem, ki zahteva zakonitost. Težavo imajo z Ministrom za javno upravo, g. Rudijem Medvedom, ki trdi, da so javne lekarne (torej tudi Pomurske lekarne) dolžne izvajati javna naročila pri nabavi zdravil. Težavo imajo z Računskim sodiščem, ki trdi isto kot minister za javno upravo. Težavo imajo z Državno revizijsko komisijo, ki je zoper Ivana Zajca in Marka Viraga kot pomočnika direktorja, že vložila obdolžilni predlog. Težavo imajo s Komisijo za preprečevanje korupcije, ki je zoper njih že odprla primer. In nazadnje težavo imajo z Državnim tožilstvom, zaradi kazenske ovadbe, ki jo je mestna občina vložila zoper Ivana Zajca zaradi velike premoženjske škode, ki je nastala Pomurskih lekarnam v obdobju med letom 2014 in 2018 najmanj v višini 750.000,00€. Če bi obveljal zapis zaposlenih, so poleg župana in direktorja, potemtakem tudi vsi oni politično motivirani, ker so mnenja, da javne lekarne morajo spoštovati predpise.

5) Če bi Ivan Zajc bil časten mož bi odstopil že zdavnaj. Ne bi se skrival za zaposlenimi. Vsak direktor, ki da nekaj na sebe, bi se v trenutku, ko mu ustanovitelj (lastnik) sporoči, da mu ne zaupa, umaknil. Najkasneje bi se pa umaknil v trenutku, ko je postalo jasno, da bo mestna občina izključno zaradi njega osebno in njegovega načina vodenja izstopila iz Pomurskih lekarn in ustanovila nov lekarniški zavod. Vse to kaže zgolj na eno. Preveč je okostnjakov v omarah in prebogati so privilegiji. Vse ostalo je pravljica.

6) 97 zaposlenim v Pomurskih lekarnah mestna občina ne odreka pravice, da so še naprej zaposleni v Pomurskih lekarnah. Ravno nasprotno. Ker se očitno ne strinjamo v osnovni predpostavki, da javni zavod mora poslovati zakonito, je edino prav, da ostanejo v Pomurskih lekarnah. Njihova skrb za delovna mesta pa ni utemeljena, saj bodo tudi po izstopu mestne občine Pomurske lekarne obstajale še naprej, le s to razliko, da na teritoriju mestne občine Pomurske lekarne več ne bodo izvajale lekarniške dejavnosti.

7) Potrebno pa je priznati, da zapis zaposlenih, da se bodo odločno borili proti izstopu mestne občine iz Pomurskih lekarn kaže na prešnje čase. Čase, ko je še na vseh področjih vse bilo državno, brez konkurence, brez zasebnikov. Več kot očitno je, da jih napovedana konkurenca novih soboških lekarn moti. Zakaj? Če pa so po njihovem Pomurske lekarne najuspešnejši zavod. Potemtakem je skrb odveč. Pa četudi namigujejo na prejšnje čase, so pa očitno pozabili, da so tudi takrat javni zavodi bili dolžni spoštovati predpise. Zato se ne moremo znebiti vtisa, da se zaposleni spomnijo, da so Pomurske lekarne javne zgolj takrat, ko jim večina občin zagotavlja monopol lekarniške dejavnosti v Pomurju. Ko pa gre za obveznost spoštovati predpise, ki imajo namen braniti javnost pred kapitalom, zaposleni pozabijo, da so Pomurske lekarne javni zavod. Ko gre za njihove privilegije so glasni in odločni. Ko pa javnost plačuje za zdravila več kot je potrebno, so tiho. Postali so orodje Ivana Zajca za obračun z mestno občino. Pri tem pa so pozabili, da so se posledično podali v konflikt z javnostjo. Tisto javnostjo, kateri naj bi bili namenjeni in na katero pomoč računajo. Verjetno se zavedajo, da javnosti ni v interesu, da na račun njihovega zdravja, nekdo drug kuje nesorazmerne dobičke in privilegije. Zato v zapisu zaposleni niso povedali nič, razen, da se bodo borili za svoje privilegije in, da želijo, da ostane tako kot je bilo. Če bi jim bilo res za Pomurce in Pomurke, bi od Ivana Zajca zahtevali, da se umakne, lekarne pa vodi nekdo, ki mu spoštovanje predpisov ni tuje.

8) Mestna občina Murska Sobota je suverena. Sama odloča kje bo (so)ustanoviteljica javnega zavoda oziroma družbenica v gospodarski družbi. Suvereni smo tudi pri odločitvi za izstop. Nobeden drug ne odloča namesto nas. Ne zaposleni v Pomurskih lekarnah, ne razni prišepetovalci, ne tudi ostale občine. Nobenega niti ne mislimo, niti ne rabimo prositi za izstop. Upamo, da bomo izstop rešili mirno in hitro. Smo pa pripravljeni, da izkoristimo vsa pravna sredstva, da po potrebi zavarujemo svoje premoženje.

9) Občanke in občani izstop resno obžalujemo. Tega si nismo želeli. Ravno nasprotno. Že od leta 2014 naprej se trudimo vzpostaviti zakonitost v Pomurskih lekarnah. Žal nam ni uspelo. Zato nam drugo kot izstop ne preostane. Kot župan ne morem pogledati vstran in dovoliti, da občanke in občani za zdravila plačujete več, ker določeni branijo izbrane dobavitelje zdravil in lastne privilegije. Žal mi je, da tega nismo storili že prej. Naivno smo upali, da to ne bo potrebno. Zadnji zapis zaposlenih v Pomurskih zaposlenih kaže na kako velik problem v našem zdravstvu smo trčili in da ravnamo prav. Ne glede na vse prepreke in razne manipulacije iz Pomurskih lekarn vam zagotavljam, da bo oskrba z zdravili nemotena in da smo sedaj še bolj odločeni, da svojo odločitev izpeljemo.”