Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost z novima podpredsednikoma, en bo funkcijo opravljal poklicno

V sejni sobi Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti se je odvila šesta redna seja sveta omenjene skupnosti, na kateri so člani sveta te krovne organizacije prekmurskih Madžarov izbrali dva nova podpredsednika. To sta Zsuzsanna Bači, ki bo funkcijo opravljala poklicno in Dušan Orban, ki za svoje delo ne bi prejemal plače.
Minuli ponedeljek se je na Glavni ulici 124, kjer domuje Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, odvijala šesta redna seja sveta te krovne organizacije pomurskih Madžarov. Na omenjeni seji so prisotni člani sveta izglasovali dva nova podpredsednika, po predlogu Ferenca Horvátha, predsednika omenjenega sveta. Ta je prisotnim za svoja podpredsednika predlagal Zsuzsanno Bači, ki bo funkcijo podpredsednice od 1. oktobra opravljala poklicno in Dušana Orbana, ki za svojo vlogo v omenjeni organizaciji ne bi prejemal plače. Že sicer pa sta oba (neprofesionalni) podpredsedniški mandat nastopila takoj po omenjeni seji.

Seveda pa je za imenovanje poklicnega podpredsednika še pred nastopom funkcije bila potrebna sprememba statuta, kar se je tudi zgodilo. Svoj blagoslov predlogu spremembe je torej moral podati najvišji organ, torej svet in sicer z dvotretjinsko večino. Do prvega oktobra bo sledila sprememba klasifikacije delovnih mest omenjene skupnosti. Horváth je pri tem dejal, da rad dela z ljudmi, ki jim zaupa in da oba potrebuje zaradi dela na veliko področjih. Oba podpredsedniška kandidata sta prejela 17 glasov za, en član sveta pa se je vzdržal glasovanja.