Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost obžaluje težnje posameznikov, ki prinašajo dvome v sožitje dveh narodov

Iz sedeža Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti so današnji popoldan medijem poslali izjavo za javnost, v kateri obžalujejo, “da so se v zadnjem času pojavile težnje posameznikov, ki prinašajo dvome v to sožitje, v svojih besedah in dejanjih pa prikrito ali celo odkrito vnašajo razdor med pripadnike dveh narodov.” Izjavo za javnost objavljamo v celoti.




“Ena največjih vrednot Prekmurja je sobivanje in sožitje različnih ver, narodnosti in etničnih skupin, ki živijo na skupnem območju. Svojo različnost smo skozi leta dojemali kot priložnost za razvoj našega jezika, kulture in medkulturnega dialoga, znanosti in družbe nasploh. Na Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti obžalujemo, da so se v zadnjem času pojavile težnje posameznikov, ki prinašajo dvome v to sožitje, v svojih besedah in dejanjih pa prikrito ali celo odkrito vnašajo razdor med pripadnike dveh narodov. Za doseganje svojih ciljev se poslužujejo tudi vpletanja različnih inšpekcijskih organov, kar bi lahko razumeli celo kot politični pritisk na našo skupnost glede uporabe madžarskega jezika, ki je v skladu z Ustavo republike Slovenije na narodnostno mešanem območju uraden jezik in enakopraven slovenskemu jeziku.

V institucijah pomurskih Madžarov spoštujemo pravno ureditev države Slovenije in dosledno izvajanje zakonov, tudi kar se javne rabe jezika tiče. Po drugi strani pa velikokrat zasledimo nedoslednost izvajanja (enojezični napisi, dokumenti, plakati in druge javne objave in naznanila samo v slovenskem jeziku) pri drugih institucijah in organizacijah  na dvojezičnem območju. Pri tem ugotavljamo tudi, da inšpekcijske službe pri nekaterih omenjenih kršitvah niso ukrepale.

Avtohtona madžarska skupnost ima ustavno pravico do uporabe madžarskega jezika kot uradnega jezika na narodnostno mešanem območju in te pravice se tudi v bodoče ne bomo odrekli. Zato predlagamo državnim in lokalnim inšpekcijskim organom, da svoj nadzor glede uporabe obeh uradnih jezikov na narodnost mešanem območju Prekmurja ne omejujejo le na organizacije naše skupnosti.

Zaščita avtohtone narodne skupnosti je v praksi le toliko vredna, koliko se le ta izvaja v splošnem družbeno-političnem življenju in je spoštovana predvsem s strani večinskega naroda.  Tako kot Slovenija podpira Porabske Slovence in namenja sredstva za razvoj Porabja, tako tudi Madžarska skrbi za pripadnike svoje manjšine v Prekmurju. Ne gre za nobene ozemeljske težnje, temveč za kulturno in jezikovno povezanost matične države s svojimi zamejci.”