Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost bo jutri objavila 260 tisočakov težek razpis

V sejni sobi Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti se je včeraj odvila novinarska konferenca, na kateri so predstavili Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti – Ukrep 1 – Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020. Gre za Javni razpis, težek 260 tisočakov.
Upravičena območja, na katerih bo možno sofinanciranje izvajanja projektov so na narodno mešanih območjih z madžarsko narodno skupnostjo v naslednjih naseljih Dobrovnik, Žitkovci, Hodoš, Krplivnik, Moravske Toplice, Motvarjevci, Pordašinci, Čikečka vas, Prosenjakovci, Središče, Radmožanci, Kamovci, Genterovci, Mostje, Banuta, Dolga vas, Dolgovaške gorice, Lendavske gorice, Lendava, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Čentiba, Dolina, Pince, Pince – Marof, Petišovci, Trimlini, Gaberje, Kapca, Kot, Šalovci in Domanjševci.

Upravičeni prijavitelji so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1, imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 12 mesecev registriran sedež in, ki bodo projekt izvedle na upravičenem območju, hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana osnovna sredstva 5 let ne bo preselil iz upravičenega območja.

Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2018 znaša 260.000,00 EUR. Najnižja višina zaprošenih sredstev je 20.000,00 EUR, najvišja pa 80.000,00 EUR. Sredstva dodeljena v okviru tega javnega razpisa se dodeljuje v skladu s Shemo de minimis pomoči “Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015-2020.” Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov PMSNS, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je 21.6.2018.