Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost in Ljudska univerza Lendava podpisali sporazum o sodelovanju

Pomurska madžarska samoupravna narodnaskupnost in Ljudska univerza Lendava sta včeraj, v želji po uspešnem medsebojnem sodelovanju na področju skupnega izvajanja različnih projektov in sodelovanju na področju izobraževanja, usposabljanja, znanosti in kulture ter v prepričanju, da bo tak sporazum pripomogel k dvigu izobrazbene ravni, usposobljenosti in znanja, boljšemu poznavanju kulture ter k družbenemu in gospodarskemu razvoju na narodnostno mešanem območju in širše, sklenili sporazum o sodelovanju na področju izvajanja projektov, izobraževanja, usposabljanja, znanosti in kulture.
Sporazum predvideva sodelovanje pri prijavah projektov in programov skupnega interesa na različne nacionalne, čezmejne in evropske razpise. Podpisnici sta v njem izrazili tudi podporo izvajanju skupnih aktivnosti na področjih izobraževanja, usposabljanja, znanosti in kulture ter se zavzele za skupno in usklajeno nastopanje v bodočih skupnih projektih.

Prvi projekt skupnega sodelovanja se imenuje Connected Through Mobility (Povezani skozi mobilnost). Gre za pilotni projekt Evropske unije. Njegova vrednost je skoraj milijon evrov, namen pa okrepiti izobraževalni sistem strokovnega usposabljanja in poklicnega izobraževanja zahodnega Balkana ter vzhodne Evrope. V projektu se bodo države Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo in Črna gora) seznanile z možnostmi programov poklicne mobilnosti v okviru programov Erasmus+.

Nosilec projekta je madžarska organizacija MeOut. V aktivnosti so vključene izobraževalne, gospodarske in nevladne organizacije ter institucije iz Grčije, Slovaške, Poljske, Slovenije in Srbije. Partner v projektu je tudi Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, ki bo aktivnosti v Sloveniji izvedla s pomočjo Ljudske univerze Lendava. Že v prvi polovici prihodnjega leta bodo v našo državo prispeli dijaki in učitelji s Kosova ter iz Albanije, ki bodo v Pomurju opravili enomesečno prakso in izobraževanje s področja gostinstva. Sledili bodo dijaki, ki bodo na praksi ostali tri mesece. Projekt bo trajal do leta 2024.

Predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in narodnostni poslanec Ferenc Horváth je ob podpisu sporazuma izrazil zadovoljstvo o bodočem sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava. “Gre namreč za enega od izobraževalnih zavodov na našem območju in kompetentnega partnerja, ki ima bogate izkušnje z izvajanjem različnih evropskih in drugih projektov, še posebej v okviru izobraževalnih programov Erasmus in Erasmus+. Prepričan sem, da se bo naše sodelovanje razvijalo še naprej, saj vsi vemo, da brez znanja ni napredka,” je povedal Ferenc Horváth.

Tudi direktorica Ljudske univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc je poudarila pomembnost sodelovanja različnih organizacij in institucij, tako na lokalni kot na mednarodni ravni. “Na Ljudski univerzi Lendava smo ponosni, da smo lahko del evropske zgodbe Erasmus+ in drugih izobraževalnih programov. Prihodnje leto nas čaka veliko novih evropskih projektov, zdaj tudi projekti s Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnostjo. Med poglavitne cilje sodelovanja s skupnostjo smo zapisali dvig izobrazbene ravni ter razvoj na družbenem in gospodarskem področju na narodnostno mešanem območju in širše. Zaradi sposobnosti in delavnosti mojih sodelavcev in sodelavcev Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti verjamem, da bodo skupni cilji doseženi,” je ob podpisu sporazuma dodala Rahela Hojnik Kelenc.