Pomurje: Pestro na področju vzgoje in izobraževanja ter sofinanciranju investicij

V Pomurski regiji deluje 7 samostojnih vrtcev, 27 vrtcev pri osnovni šoli in zasebni vrtec, ki deluje v dveh občinah, vanje je vključenih 4021 otrok. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predstavlja stanje okrog črpanja sredstev za investicije po Pomurju.
V regiji delujeta tudi 2 razvojna oddelka, ki ju skupno obiskuje 12 otrok. Zaradi demografske specifike regije je v nekaterih občinah tudi večja vključenost otrok iz romskih naselij, zato imajo v občinah Beltinci, Črenšovci, Kuzma, Murska Sobota in Tišina, v vrtcih sistemizirano delovno mesto romski pomočnik, ki ga v celoti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) iz državnega proračuna. Iz državnega proračuna MIZŠ se sofinancirajo tudi štirje vrtci, v katerih se vzgojno delo izvaja dvojezično.

V regiji deluje tudi 38 osnovnih šol in 12 podružničnih šol ter tri samostojne osnovne šole s prilagojenim programom. Nekatere osnovne šole v regiji delujejo na dvojezičnem območju.

V Pomurju deluje 8 srednješolskih zavodov, v katerih se izobražuje 3.107 dijakov, več kot 78 odstotkov jih je iz Pomurja. Za razliko od drugih regij je v Pomurju dobro razvit sistem izobraževanja v vajeniški obliki. Programa Gastronom hotelir na Srednji šoli za gostinstvo Radenci ter Mehatronik operater na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota se v tem šolskem letu izvajata tudi v vajeniški obliki. Programa Mehatronik operater in Oblikovalec kovin – orodjar pa je ministrstvo Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota na zadnjem razpisu razmestilo tudi zaradi velike podpore za uvedbo teh dveh programov s strani OZS, GZS, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na pobudo predsednika Državnega sveta RS.

V sodelovanju s pomurskimi podjetji se izvajajo nekateri raziskovalno-razvojni programi in projekti. Pri operaciji PLASMA SEED TREATMENT, gre za razvoj inovativne tehnologije obdelave semen z uporabo zahtevne plazemske obdelave semen za setev ter za prehrano ljudi in živali, kot nosilni partner sodeluje podjetje INTERKORN d.o.o. Pri operaciji AB FREE pa kot koordinator sodeluje podjetje PANVITA d.d, kot partner pa še podjetje Jata Emona, poslovna enota Krmila Ljutomer.

Izjemno živahna v regiji je investicijska dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja. Srednja zdravstvena šola Murska Sobota bo dobila novo telovadnico. Cilj omenjene investicije je novogradnja športne dvorane s spremljevalnimi prostori (kabineti, garderobe, sanitarije, plesne dvorane), dozidava jedilnice in ene dodatne učilnice, rekonstrukcija in prenova prostorov, kjer se novo športna dvorana naveže na obstoječi šolski kompleks V sklopu projekta je predvidena še izvedba zunanje ureditve z ureditvijo zunanjih športnih površin. Predvidena vrednost investicije znaša nekaj več kot 5.9 milijona evrov, od teh jih v višini več kot 4.8 milijona evrov zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostala pa Srednja zdravstvena šola Murska Sobota. Naložba bo predvidoma dokončana do konca leta 2023.

Letos je izšel Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024. Na podlagi omenjenega razpisa in naknadnega sklepa vlade, ki je odločila, da se MIZŠ v ta namen zagotovijo še dodatna sredstva, je bilo v Pomurju izbranih v sofinanciranje 15 projektov v skupni vrednosti 11.386.246,50 evrov. Za investicije v vrtce je zagotovljenih 6.876.840,33 evrov, sredstva so namenjena za 9 vrtcev, za investicije v osnovno šolstvo pa je zagotovljenih 4.509.406,15 evrov, za 6 osnovnih šol.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je letos objavilo tudi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin. Na razpisu za sofinanciranje prijavljenih investicij je bilo izbranih pet občin iz Pomurja. Vse bodo za investicije prejele po 22.916,66 EUR sofinanciranja.

Občina Lendava bo sredstva vložila v športno rekreacijski park pri Dvojezični srednji šoli Lendava, občina Apače za izgradnjo igrišča za mali nogomet z umetno travo, občina Črenšovci v posodobitev športnih objektov, občina Ljutomer v izgradnjo pumptracka pri ŠIC Ljutomer in občina Radenci v novogradnjo športnega poligona.